środa, 01 lutego 2012 00:00

W dniu 31 stycznia 2012 roku zakończono realizację prac merytorycznych w Projekcie Centrum.

W okresie od października 2009 roku wykonano wszystkie założone i przewidziane w Projekcie zadania.

Przygotowano pakiet proinnowacyjnych usług doradczych, które od grudnia 2010 roku świadczono dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis.

Do chwili obecnej z usług Centrum skorzystało 128 przedsiębiorstw.