Raport za rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy


RAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ DLA UCZELNIUczelniaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Rok akademicki2015/2016zsemestrzimowy Poziom kształceniaI stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
14055487685599975751108 4.06 0.763.34.82 99
2307615657376769426833 4.06 0.753.34.81 100
3396096004237865611581 4.26 0.743.525.01 100
4516101047815470100 3.95 0.743.214.68 98
Razem 116078221291436270616323622 4.12 0.76 3.36 4.8899
STUDIA NIESTACJONARNE
1375450546043164 4.27 0.783.495.05 99
284131666717690339 4.21 0.793.435 100
387138963218128370 4.35 0.693.675.04 100
429256644882564 3.93 0.753.174.68 98
Razem 237915371228542286937 4.24 0.76 3.48 4.9999
Razem (S i NS)139869725001664324819184559 4.14 0.76 3.38 4.999
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I SRAPORT Z WYNIKÓW SESJI EGZAMINACYJNEJ DLA UCZELNIUczelniaPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Rok akademicki2015/2016zsemestrzimowy Poziom kształceniaII stopień


Rok studiówLiczba
wszystkich
ocen L
Liczba ocen xiŚrednia
arytmetyczna
xśr
Odchylenie
standardowe
Sx
Wartości typowe ocen współczynnik
zdawalności
Z [%]
233,544,55 xśr-Sxxśr+Sx
STUDIA STACJONARNE
15290727145106244 4.52 0.514.015.04 100
Razem 5290727145106244 4.52 0.51 4.01 5.04100
STUDIA NIESTACJONARNE
16110111911188382 4.66 0.54.175.16 100
Razem 6110111911188382 4.66 0.5 4.17 5.16100
Razem (S i NS)114001846256194626 4.6 0.51 4.09 5.11100
Wykres: Tryb StacjonarnyWykres: Tryb NiestacjonarnyWykres: Tryb NS i S wg roku studiówWykres: Tryb NS I S