Kontakt

 

 

 

Kontakt:

Artur Łazowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
EFFATA Association of Social Initiatives

www.effata.of.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel.: 601970679

adres do korespondencji: 64 – 920, Piła, ul. W. Witosa 26/5

KRS: 0000162787
Nip: 7642095158
Regon: 570764368
 

 

 

 

Przekazanie darowizny

Przekaż darowiznę bezpośrednio na nasze konto:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

z dopiskiem „darowizna na działalność statutową KRS: 0000162787”.

Taka darowizna obniża podstawę opodatkowania, dlatego wypełniając PIT, warto zaznaczyć w formularzu PIT-0 kwotę darowizny i odliczyć ją od dochodu. W rozliczeniu z US otrzymuje się zwrot ok. 20% darowizny. Warunkiem jest udokumentowanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia EFFATA. Wartość darowizn wpisanych w PIT-0 nie może przekroczyć 6% dochodów osoby fizycznej. Osoby prawne mogą przekazać do 10%.

Dane do przelewu
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
PL, 64 – 920, Piła, ul. W. Witosa 26/5
KRS: 0000162787

 

 

 Linki: Urzędy i instytucje państwowe

 

 1. oKancelaria Prezesa Rady Ministrów
   
 2. oMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji
   
 3. oMinisterstwo Edukacji Narodowej
   
 4. oMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
   
 5. oMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
   
 6. oMinisterstwo Spraw Zagranicznych
   
 7. oMinisterstwo Sprawiedliwości
   
 8. oMinisterstwo Zdrowia
   
 9. oNarodowy Fundusz Zdrowia
   
 10. oPaństwowa Inspekcja Pracy
   
 11. oPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
   
 12. oPrezydent RP
   
 13. oRada do Spraw Uchodźców
 14. oRzecznik Praw Dziecka
   
 15. oRzecznik Praw Obywatelskich
   
 16. oSejm RP
   
 17. oSenat RP
   
 18. oUrząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
   
 19. oUrząd do Spraw Repatriacji Cudzoziemców
   
 20. oZakład Ubezpieczeń Społecznych
   
 21. oMinisterstwo
   
 22. oMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   
 23. oMinisterstwo Sportu i Turystyki

 

 

 

 

 

 

 

Organizacje międzyrządowe i międzynarodowe

 

 1. oUN High Commissioner for Human Rights
  Wysoki Komisarz NZ ds.
  Praw Człowieka
   
 2. oUN Commitee for the Elimination of Racial Discrimonation
  Komitet ds. eliminacji dyskryminacji rasowej ONZ
   
 3. oEuropean Commission against Racism and Intolerance (ECRI)
  Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji
   
 4. oEuropean Parliament
  Parlament Europejski
   
 5. oRada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży
   
 6. oParlament Europejski - Komitet ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
   
 7. oKomitet ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
   
 8. oKomitet ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia
   
 9. oKomitet Regionów
   
 10. oEuropejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny
   
 11. oAkademia Prawa Europejskiego
   
 12. oEuropejski Trybunał Praw Człowieka
   
 13. oEuropejski Trybunał Sprawiedliwości
   
 14. oŚwiatowa Konferencja Przeciwko Rasizmowi
   
 15. oOSCE - Biuro Instytucji Demorkatycznych i Praw Człowieka
   
 16. oOrganizacja Bezpieczństwa i Współpracy w Europie
   
 17. oThe European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
  Europejska Agencja Praw Podstawowych

 

 

 

 

 

 

 

Instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji w ramach Komisji Europejskiej

 

 1. oZwalczanie rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji mniejszości etnicznych i ludności autochtonicznej
   
 2. oNiepełnosprawność
   
 3. oZatrudnienie, sprawy społeczne, włączenie społeczne
   
 4. oDyrekcja Generalna ds. SprawiedliwościKonsumentów
   
 5. oKomisja Eurpejska - Równouprawnienie płci
   
 6. oKomisja Europejska - Sprawiedliwość, Równość, Bezpieczeństwo - Podstawowe prawa
   

 

 

 

Instytucje odpowiedzialne za przeciwdziałanie dyskryminacji w krajach Unii Europejskiej

 

 1. oBelgia - Centre for equal opportunities and opposition to racism (CECLR)
  Centrum jest instytucją, której celem jest promowanie równych szans i walki z wszelkiego rodzaju wykluczeniem, ograniczeniem lub preferencyjnym traktowaniem na podstawie prawnie określonego kryterium. Centrum nadzoruje także przestrzeganie podstawowych praw cudzoziemców oraz publikuje dane statystycznych dotyczących przepływów migracyjnych. Ponadto ośrodek zajmuje się walką z handlem ludźmi.
 2. oHolandia - Equal Treatment Commission
   
 3. oIrlandia - The Equality Authority
   
 4. oSzwecja - Diskriminerings Ombudsmannen
   
 5. oWielka Brytania - Equality and Human Rights Commision
 6. o
 7. oNiemcy – The commissioner of foreigners affairs of the Berlin Senate
 8. o
 9. oFrancja - Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)
   
 10. oPortugalia - The Commission for Equality in Labour and Employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Strona powstała dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile
Copyright EFFATA (2012)