Kultura

 

KULTURA

Od początku istnienia organizacji, realizujemy, projekt alternatywnej edukacji społeczno - kulturalnej. Kultura jako zjawisko nabyte, wyuczone, kształtowane pod wpływem społecznego doświadczenia prezentuje społeczne dziedzictwo.

Program organizowanych wystaw fotograficznych przewiduje ukazanie najważniejszych jej aspektów. Poprzez fotografię, będącą niekonwencjonalnym środkiem wyrazu kultury, zwracamy uwagę społeczności lokalnej na to jak się rozwija i czym jest dla współczesnego człowieka. Nasze działania obejmą organizację rocznie kilku tematycznych wystaw otwartych. Drugim elementem projektu jest organizacja kółka fotograficznego, który stanowi formę ujawnienia ludzkiej kreatywności oraz środek rejestrowania akcji kulturalnych i kulturowych.

Uczestnikami są amatorzy i pasjonaci fotografii w różnym wieku. Konsultacje i udział w warsztatach foto jest bezpłatny.

W ramach projektu „Galeria Fotografii Otwarta” od 2006 roku zorganizowano we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Biurem Wystaw Artystycznych w Pile oraz dzięki prywatnym sponsorom 47 wystaw fotografii uznanych artystów fotografików. BZ WBK PRESS FOTO 2005 - prace fotografików prasowych laureatów konkursu Banku Zachodniego WBK; WIARA - WYSTAWA MIKE ABRAMSA, fotografika z Wielkiej Brytanii, opowieść o Chrześcijaństwie w różnych zakątkach świata. Nagroda w konkursie World Press Photo; POZNAŃSKI CZERWIEC 1956. Zbuntowane miasto - wystawa fotografii i dokumentów pod honorowym patronatem pani Aleksandry Snadna Bogdan - uczestniczki poznańskiego powstania; NO MORE CHERNOBYLS - wystawa zdjęć niemieckiego fotografika Roberta Knotha, ukazującą współczesne ofiary Czarnobyla. Wystawom towarzyszyły: spotkania autorskie, warsztaty fotograficzne, plenery, lekcje i warsztaty, pokazy filmów. Do każdej przygotowano profesjonalne druki okolicznościowe (plakat, katalog, zaproszenie). Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Piły i okolic. Średnio każdą z wystaw obejrzało około 3.000 Osób. Efektem niniejszych przedsięwzięć było także powstanie FOTO GRUPY TWÓRCZEJ.KULTURA  

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA od początku swojego istnienia realizuje projekt edukacji artystycznej, głównie fotograficznej  “Galeria Otwarta – Foto Grupa Twórcza”. Jego celem jest: prezentacja dobrej fotografii, doskonalenie warsztatu fotograficznego twórcy, promocja młodych talentów, zmniejszenie zagrożeń społecznych przez propozycje aktywnego i twórczego spędzania czasu ,przede wszystkim przez dzieci i młodzież (sposób na „nudę po szkole”), poprawa samoświadomości i poczucia własnej wartości młodzieży bezpośrednio uczestniczącej w projekcie, zaktywizowanie społeczności lokalnej do samodzielnych i niezależnych inicjatyw twórczych. Zorganizowano 49 wystawy fotograficzne, którym towarzyszyły: spotkania autorskie, warsztaty fotograficzne, plenery, lekcje i warsztaty ekologiczne, pokazy filmów).Do każdej z wystaw przygotowano druki okolicznościowe (plakat, katalog, zaproszenie) wernisaż oraz reklama w mediach.


•      Barwy świata przyrody – wystawa fotografii przyrodniczej czternastu artystów zrzeszonych w Związku Polskich Fotografików Przyrody. Oddział w Krakowie

 

•      Przystanek Woodstock – reportaż foto Antoniego Pieczychlebka, fotografika z Chicago, który w ten sposób udowadnia, że “Przystankowi” towarzyszą idee “Stop narkotykom”, “Stop przemocy”

 

•      W wirach wody i światła – ekspozycja, prezentująca przyrodę Doliny Dolnej Wisły, będąca wynikiem pracy 12 fotografików ze Związku Fotografików Przyrodniczych. Okręg Kujawsko-Pomorski

 

•      Krajobraz – wystawa Pawła Pierścińskiego, pejzażysty, twórcy kierunku artystycznego pod nazwą Kielecka Szkoła Krajobrazu

 

•      Polska Fotografia Prasowa – wystawa zorganizowana wspólnie z Fundacją "Konkurs Polskiej Fotografii Prasowej", promującą najwartościowsze fotografie prasowe. Główna Nagroda 2002 r - “Zdjęcie Roku” otrzymał Łukasz Trzciński z “Rzeczpospolitej” za zdjęcie z reportażu “Uchodźcy afgańscy w Pakistanie”

 

•      Fotografia Zdzisław Mackiewicz -  artysty fotografika, wykładowcy w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK w Toruniu, zajmującego się fotografią kreacyjną i reklamową

 

•      Te co skaczą i latają” – wystawa powstała z inspiracji Ministerstwa Środowiska, obrazująca urodę i różnorodność polskiej przyrody. Autor prac Artur Tabor współpracuje z czasopismami o tematyce przyrodniczej: „Echa leśne”, National Geographic, Łowiec Polski”

 

•      Wykluczeni  - wystawa zdjęć autorstwa Mariusza Foreckiego (Agencja Pasowa i reklamowa TamTam w Poznaniu), wykonanych w latach 1989 - 2001 w krajach byłego Związku Radzieckiego i w Polsce, ukazująca losy ludzi zepchniętych na margines społeczny

 

•      Świadectwo - wystawa Izabeli Retkowskie z Torunia, dająca wrażenie zatrzymania, iluzji obcowania z osobą portretowaną, a jednocześnie będąca  świadectwem jej nieobecności

 

•      Od świtu do zmierzchu - wystawa Macieja Fiszera, liryczna opowieść o rodzimej naturze, prace zostały opublikowane w formie albumu o tym samym tytule. Autor, fotografik z Poznania współpracuje z „Rzeczypospolitą ”,”National Geographic Polska”, „Pozytyw”, i miesięcznikiem „Voyage”

 

•      Dęby Rogalińskie - wystawa zdjęć Janusza Korpala, znanego artysty fotografika z Poznania,  który poświęcił 40 lat swego życia na fotografowanie Dębów Rogalińskich. Na wystawie przedstawiono zdjęcia czarno-białe, ukazujące dęby w czterech porach roku

 

•      Pieśni pól Franciszek Kupczyk - wystawa przyrodnicza  fotoreportera z Konina, na co dzień dokumentującego przejawy życia politycznego i społecznego

 

•      Dłonie  Anna Kola  - wystawa prac artystki fotografki z Torunia, zajmującej się fotografią kreacyjną i witrażem

 

•      Ogród odnaleziony - wystawa Tomka Ciesielskiego z Poznania

 

•      102 fotografie przyrody z Piły i okolic - ekspozycja prac członków Nieustającego Towarzystwa Nauk Przyrodniczych, nieformalnej organizacji przyrodniczej, działającej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pile. .Autorzy: Kamil Bocian, Krzysztof Kostecki, Mariusz Kowalski, Rober Puciata, Jarosław Ramucki, Artur Stanilewicz

 

•      Mój świat jest tam, gdzie ja jestem - wystawa plenerowa na pilskim deptaku i Berlinie FOTO Grupy Twórczej, będącej podsumowaniem warsztatów prowadzonych w galerii Otwartej od września 2004 do stycznia 2005 w ramach programu „Make a Connection – Przyłącz się – IV edycja” Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

 

•      Na wspólnej drodze. Podążając w jedną stronę” - wystawa serigrafii Krystyny Garstka – Saran, bohaterką jest kobieta, w najogólniejszym sensie jako człowiek, członek społeczeństwa, partnerka mężczyzn, pleć, kobiecość

 

•      Figury XXI wieku w dublecie i interpretacji - wystawa prac przestrzennych i wielkoformatowych poznańskiego artysty Wiesława Smużnego

 

•      „Kuźnik” - wystawa obrazująca piękno i różnorodność pilskiej przyrody, przede wszystkim Rezerwatu Kuźnik. Autor Robert Judycki,  fotografik z Piły na co dzień zajmuje się fotografią reklamową i reportażową

 

•      „Fotografia” Erazm Ciołek - wystawa fotoreportera, należącego do najsłynniejszych ikonografów Sierpnia 1980, której  towarzyszyła ekspozycja upamiętniająca tamte wydarzenia w Pile, przygotowana na podstawie zbiorów Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych w Pile oraz pilskiej „Solidarności”; pokazy filmów pt. „Polskie Drogi do Niepodległości”, (Studio Video Gdańsk; „Od Solidarności do wolności” (Agencja Produkcji Filmowej, „Solidarność, Solidarność” (Przedsięwzięcie trzynastu polskich reżyserów, prezentacje wydawnictw „Zaczęło się w Gdańsku” (Gazeta Wyborcza), „Elementarz Solidarności” (album ks. Józefa Tischnera, Wydawnictwo SIW Znak), „Solidarność – XXV lat”, album (Wydawnictwo Studio ATS, „Solidarność – 25 lat: Nadzieja zwykłych ludzi” (Wydawnictwo ZIN PRESS, „Kto wpuścił dziennikarzy oraz 25 lat później” (Wydawnictwo Rosner i Wspólnicy), wykłady Tomasza Rochatka (Instytut Pamięci Narodowej) pt. „Geneza i znaczenie Solidarności, wykłady Tomasza Rochatka (Instytut Pamięci Narodowej) pt. „Geneza i znaczenie Solidarności”

 

•      BZ WBK Press Foto 2005 - prace  fotografików prasowych laureatów konkursu Banku  Zachodniego WBK Zdjęciem Roku została praca Piotra Nowaka z "Rzeczpospolitej" przedstawiająca arcybiskupa Stanisława Dziwisza nad ciałem Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie

 

•      Wiara - wystawa Mike Abramsa, fotografika prasowego z Wielkiej Brytanii,  opowieść o Chrześcijaństwie w różnych zakątkach świata. Nagroda w konkursie World Press Photo, w kategorii „Życie codzienne. Współorganizatorzy: Ekpictures Photo Agency, Agencja Zegart, Biuro Wystaw Artystycznych w Pile

 

•      Poznański Czerwiec 1956.Zbuntowane miasto -  pod honorowym patronatem pani Aleksandry Snadna Bogdan - uczestniczki poznańskiego powstania, trzykrotnie rannej. Kolaż archiwalnych zdjęć udostępnionych przez Instytut Pamięci Narodowej, wykonany przez Krzysztofa J. Baranowskiego – grafik, wykładowcę poznańskiej ASP i jego zespół

 

•      "No more Chernobyls" - wystawa zdjęć niemieckiego fotografika Roberta Knotha, ukazującą współczesne ofiary Czarnobyla

 

·         Sługa Boży, ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)

Wystawa przedstawia życie i działalność duszpasterską ks. Jerzego Popiełuszki, jego męczeńską śmierć i percepcję idei „Zło dobrem zwyciężaj”, która stała się mottem dążeń opozycji antysocjalistycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX w.

 

 ·   Komunizm – la belle époque

Plenerowa wystawa fotografii. Dekada lat siedemdziesiątych XX wieku w europejskich państwach bloku sowieckiego.

Wystawa prezentuje codzienność mieszkańców krajów bloku sowieckiego w latach 70. – nazywanych belle époque realnego socjalizmu.  Na specyfikę i mity dotyczące tej dekady po wschodniej stronie Żelaznej Kurtyny złożyło się wiele czynników. Dorosło pokolenie nie znające wojny oraz czasów stalinowskich,  władza kupowała poparcie poprzez relatywną – w stosunku do ubiegłych lat – poprawę warunków życia, zdecydowano  o odsłonięciu rąbka kolorowego świata zza drugiej strony Żelaznej Kurtyny: w sklepach pojawiła coca-cola, w eter popłynęło więcej popularnej muzyki z Zachodu, w telewizji pojawiły się programy rozrywkowe.

 ·         „Twarze bezpieki 1944-1990”

Wystawa ukazuje funkcjonariuszy UB/SB, zajmujących kierownicze stanowiska. Aparat bezpieczeństwa stanowił, w myśl ukutego w Związku Sowieckim sloganu, „tarczę i miecz Partii”. Był on głównym narzędziem, przy pomocy, którego komuniści zdobyli, umocnili i przez dziesiątki lat bronili dyktatury PZPR w Polsce. Jego działalność pociągnęła za sobą tysiące zabitych i setki tysięcy prześladowanych. Za zbrodnie i przestępstwa bezpieki odpowiadają jednak nie anonimowe struktury, lecz tworzący je funkcjonariusze.

 

 ·         Droga do Wolności. Wystawa fotografii, dokumentów i filmów

Wystawa składa się z trzech projektów edukacyjnych. Ekspozycji IPN w Gdańsku, pt.: Gdańsk Grudzień 1970 i Dni Solidarności oraz ekspozycji Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych, pt.: "16 miesięcy wolności. Poznań 1980-1981".  Wystawą Droga do Wolności, pragniemy przypomnieć i upamiętnić tamte tragiczne wydarzenia, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę wolności i do zmiany jej ustroju.

 Dodatkowe informacje

Strona powstała dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile
Copyright EFFATA (2012)