W imieniu organizatorów i patronów honorowych zapraszamy

na uroczystość 116 rocznicy urodzin Świętej Pamięci

Siostry Anny Tekli Budnowskiej,

urodzonej 7 lipca 1907 roku w Pile przy ulicy 11 listopada 38.

 

Wspólnie zasadzimy drzewo pamięci, na wzór drzew Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Jerozolimie.

Jest pierwszą pilanką, odznaczoną medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”

ustanowionym w 1963 roku przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

 

8 lipca 2023 w Pile (sobota), Park nad Gwdą im. Siostry Tekli Anny Budnowskiej

 

12.oo - Msza święta w intencji Anny Tekli Budnowskiej, kościół św. Stanisława Kostki w Pile, ul. Browarna 13,

13.oo - Zasadzenie drzewa, odsłonięcie okolicznościowego kamienia z wizerunkiem Siostry, montaż ławeczki z tabliczką,

13.3o - Otwarcie wystawy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – na placu przy kościele,

- wykład Siostry doktor Teresy Antonietty Frącek – dyrektor archiwum Zgromadzenia,

- wystąpienie Pani Karoliny Pawłowskiej, Gość Niedzielny

- wystąpienia Gości i Rodziny

- projekcja filmu MATUSIA

- poczęstunek (piknik przy kościele)

 

Link do wydarzenia na FB:

https://fb.me/e/2C5uPsF4s

 

więcej informacji:

Artur Łazowy,

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA,

Tel.:601970679, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry!

 

Zapraszamy na uroczystość 116 rocznicy urodzin Świętej Pamięci Siostry Anny Tekli Budnowskiej, urodzonej 7 lipca 1907 roku w Pile.

 

Z tej okazji planujemy organizację w dniu 8 lipca 2023 roku, od godziny 12,oo, Mszę świętą, wystawę Zgromadzenia Sióstr, projekcje filmu, posadzenie drzewa pamięci, - na wzór drzew sprawiedliwych wśród narodów świata w Jerozolimie, godność Sprawiedliwej wśród Narodów Świata siostra Tekla - Anna Budnowska otrzymała pośmiertnie w 2016 roku.

 

Wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z prośbą o zezwolenie na zasadzenie drzewa pamięci dla Anny Budnowskiej na Skwerze jej imieniem, który mieści się przy bulwarach nad rzeką Gwda, przy moście przy ulicy 11-go Listopada, gdzie się urodziła (blisko kościoła).

 

 

Piła, 8 lipca 2023 (sobota)

Park nad Gwdą im. Siostry Tekli Anny Budnowskiej

 

Wstępny planowany do uzgodnienia program:

 

12.oo - Msza święta w intencji Anny Budnowskiej, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Pile, ul. Browarna 13,

13.oo - Zasadzenie drzewa, okolicznościowy kamień, ławeczka z tabliczką,

13.3o - Otwarcie wystawy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – na placu przy kościele, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Pile, ul. Browarna 13,

- wykład Siostry doktor Teresy Antonietty Frącek,

- wystąpienie Pani Karoliny Pawłowskiej, Gość Niedzielny,

- projekcja filmu MATUSIA,

- poczęstunek (piknik)

 

Tekla Anna Budnowska ur. się w Pile 7 lipca 1907 roku. Była córką zasłużonego dla polskości naszego miasta Józefa Budnowskiego, założyciela chóru „Halka”, uczestnika powstania wielkopolskiego 1918/1919.

 

W 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie. W zakonie pełniła różne posługi. Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni. W 1935 roku przeniesiona została do szkoły klasztornej w Łomnej na Ukrainie. Od czerwca 1938 roku kierowała szkołą. Jako przełożona ocaliła od zagłady grupę ponad 100 dziewcząt z Warszawy, w tym 26 dzieci żydowskich. We wrześniu 1943 wobec narastającej represji nazistów ukraińskich przeniosła zakład wychowawczy do Warszawy, by później udać się z wychowankami na dalszą tułaczkę, 12 sierpnia 1944 roku, podczas powstania warszawskiego. Po wojnie, w latach 1948-1972 pracowała w Brazylii, pełniąc różne odpowiedzialne funkcje, w tym przez 9 lat (1948-1957), jako przełożona prowincji Dzieciątka Jezus w Kurytybie. Zakładała szkoły, internaty, szpitale, domy starców. Po powrocie do kraju, w latach 1972 - 1984 była Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zmarła 17 marca 1994 roku w Warszawie.

 

Jest pierwszą pilanką, odznaczoną medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” ustanowionym w 1963 roku przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.

 

Budnowska Anna (zakonne)Tekla

 

ur. 7 lipca 1907(niedziela) w Pile(Schneideműhl), zm. 17 marca 1994 w Warszawie, pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze 303 Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

 

 

 

Córka Józefa Budnowskiego(1873-1958) urzędnika i Anny Bieleckiej(1871-1963), wzrastała w rodzinie katolickiej, pielęgnującej tradycje narodowe. Każde z ich siedmiorga dzieci angażowało się w działalność patriotyczną, społeczną, oświatową; syn Bolesław zapłacił za to życiem w 1942 roku, inni deportacją.

 

 

 

Rodzina Budnowskich w latach 1904 – 1919 mieszkała w Pile. Józef był urzędnikiem Kasy Chorych. Należał w 1917 do współzałożycieli polskiego chóru Towarzystwa Śpiewu Kościelnego „Halka”. W listopadzie 1918 wybrany do Rady Robotniczej i Żołnierskiej, a później Rady Ludowej. Aresztowany 20.01.1919 za działalność patriotyczną, oskarżony został za zdradę stanu. Zwolniony staraniem Czerwonego Krzyża, nie zaprzestał swojej działalności patriotycznej. Pomagał m.in. wspólnie z córką Klarą powstańcom wielkopolskim osadzonym w pilskim więzieniu. Wobec zagrożenia utraty życia otrzymał od Naczelnej Rady Ludowej z Poznania polecenie opuszczenia Piły. 11 listopada 1919 przeniósł się z rodziną do Chodzieży.

 

 

 

Anna Budnowska urodziła się w domu przy (obecnej) ul. 11 Listopada 38 i mieszkała tam do 1914, natomiast w latach 1914-1919, w domu przy ul. Konarskiego.

 

 

 

Ochrzczona 14 lipca 1907 w kościele katolickim pw. św. Janów w Schneideműhl, co odnotowane zostało w księdze chrztów : 201/1907.

 

 

 

Miała sześcioro rodzeństwa : Jadwiga (1899-1972), Bolesław(1900-1942), Klara(1902-1968), Agnieszka(1903-1993), Antoni (1905), Józef(1913-1992).

 

 

 

Naukę szkolną rozpoczęła w Schneideműhl w 1914 roku, w Gemeindeschule nr 6 /Hindenburgschule/, niemieckiej katolickiej szkole powszechnej, znajdującej się w narożniku ul. Wyspiańskiego i Wyszyńskiego. Po przeprowadzce rodziny do Chodzieży, w latach 1919 – 1921, uczęszczała do tamtejszej powszechnej polskiej szkoły podstawowej. W wieku 14 lat zrodziło się w niej pragnienie poświęcenie się Bogu. Takiemu postanowieniu sprzeciwił się wówczas ojciec. Uznał wybór za dziecinadę i rozstrzygnął jednoznacznie, stwierdzając : „dzieci do klasztoru nie przyjmują”.

 

 

 

Furtę klasztoru Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie przy ul. Żelaznej 97 przestąpiła 9 listopada 1925, mając 18 lat. Postulancką próbę życia zakonnego początkowo odbywała w Warszawie do 15 stycznia 1926, a następnie do 12 lipca 1926 w Międzylesiu, w zakładzie wychowawczym „Zosinek”. Na nowicjat powróciła do Warszawy na ul. Żelazną 97 i rozpoczęła go obłóczynami 13 lipca 1926. Pierwszą profesję zakonną złożyła 10 grudnia 1927 w Warszawie. Do 1933 r., jako profeska czasowa, ponawiała śluby każdego roku 8 grudnia w Warszawie. Śluby wieczyste złożyła 11 grudnia 1933 także w Warszawie, po miesięcznym przygotowaniu, które odbyła w lipcu tegoż roku w Łomnie.

 

 

 

Okres ślubów czasowych(nazywany obecnie junioratem) spędziła w Warszawie pod ręką doświadczonej przełożonej, siostry Matyldy Getter, która szybko oceniła siłę charakteru i wrodzone predyspozycje młodej profeski, stawiając wobec niej duże wymagania. Siostra Getter skłoniła ją do zmiany kierunku kształcenia i przeniesienia się ze szkoły ogólnokształcącej do pedagogicznej. W 1928 roku rozpoczęła pięcioletnią naukę w Seminarium Nauczycielskim w Warszawie. Ten okres była dla niej niezwykle trudny miała bowiem ogromne braki w dotychczasowym wykształceniu. Równocześnie podjęła także pierwszą pracę. Do 1933 roku pracowała jako sekretarka, siostry przełożonej Matyldy Getter w kancelarii „Ogniska Rodziny Maryi” w Warszawie przy ul. Zamojskiego 35, gdzie siostry wychowywały sieroty i prowadziły internat dla dziewcząt. Ognisko to założyła siostra Matylda Getter w 1919 roku dla dzieci – ofiar pierwszej wojny światowej, zwłaszcza dzieci wojskowych. W czerwcu 1933 s. Tekla uzyskała dyplom nauczycielki. Po ślubach wieczystych, od grudnia 1933 do września 1935 była nauczycielką i wychowawczynią w Prywatnej Siedmioklasowej Szkole Powszechnej(z prawem publiczności) Sióstr Rodziny Maryi w Płudach koło Warszawy. W ocenie przełożonych wyróżniała się, już wtedy, wybitnymi zdolnościami dydaktycznymi i pedagogicznymi.

 

 

 

5 września 1935 przeniesiona została do zakładu Łomna, w powiecie Turka nad Stryjem w woj. lwowskim, do Prywatnej Szkoły Powszechnej(z prawem publicznośc) prowadzonej przez siostry przy tamtejszym Zakładzie Naukowo – Wychowawczym. Przez pierwsze 3 lata pracowała jako nauczycielka. We wrześniu 1938 roku została kierowniczką szkoły, natomiast w 1939 przełożoną tego Zakładu, w którym przebywało wówczas 120 dziewcząt z Warszawy.

 

 

 

Łomna była ostatnim zakładem otwartym przez Założyciela Zgromadzenia Rodziny Maryi, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i oczkiem w głowie ówczesnych władz Zgromadzenia. Miała dobrze zorganizowaną, z tradycjami, pracę z wychowankami. Grono pedagogiczne stanowili zdolni zakochani ludzie w tym wszystkim, co Łomnę stanowiło. Siostry służyły wszystkim mieszkańcom tej wsi bez względu na narodowość, organizowały także życie kulturalne dla okolicy. Niedogodnością dla zakładu, uroczego zakątka w górach nad Dniestrem było jego oddalenie od miasta i komunikacja tylko furmanką. Wielkim zaś wyzwaniem praca w środowisku ukraińskim, które okazało się szczególnie nieprzychylne Polakom w latach II wojny światowej. W tych trudnych warunkach, siostra Tekla Budnowska, starała się o podniesienie poziomu nauczania, o wychowanie dziewcząt w duchu katolickim i patriotycznym, oraz stworzenie im szczęśliwego miejsca na ziemi.

 

 

 

Wybuch drugiej wojny światowej 1939 i okupacja sowiecka spowodowały zamknięcie szkoły i przejęcie zakładu wychowawczego przez sowietów. Siostry zostały odsunięte od wpływów na dzieci i usunięte z własnego domu. Siostra Tekla, w stroju świeckim uczyła matematyki w szkole ukraińskiej na wsi. W Łomnie nowi wychowawcy realizowali model wychowania materialistycznego bez Boga, co wywołało bunt dziewcząt. Wówczas nowy dyrektor powołał Siostrę Teklę do współpracy w charakterze gospodyni, stała się „in petio”, nieoficjalnie przełożoną. Od razu przywróciła ład w zakładzie, a niebawem do pracy powróciły pozostałe siostry.

 

 

 

Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu 1941, za okupacji niemieckiej, kierownictwo zakładu powróciło do sióstr. Pogarszająca się sytuacja materialna zakładu skłoniła siostrę Teklę do nawiązania ponownych kontaktów z Wydziałem Opieki Społecznej Zarządu miasta Warszawy i przywrócenia (albo otrzymania) jego dotacji na utrzymanie dziewcząt. We wrześniu 1941 udało się jej wznowić, na okres dwóch lat, naukę w szkole. We wrześniu 1943 r., po napadzie ukraińskich nacjonalistów na zakład w nocy z 15/16 września i doszczętnym jego zrabowaniu, a zwłaszcza po ich zagrożeniu : jeśli do 2 tygodni siostry nie usuną się z dziećmi, to spalą posiadłość i wymordują wszystkich. s. Tekla postanowiła dla ratowania życia wychowanek i sióstr przed kolejnym napadem ukraińskim przenieść zakład do Warszawy na ul. Wolność 14.

 

 

 

Pierwsze 12 dni powstania warszawskiego, w sierpniu 1944 przeżyła z siostrami i dziećmi zakładu, dzieląc się z ludnością cywilną i powstańcami żywnością. Doskonała znajomość języka niemieckiego pomogła jej i s. przełożonej Beninie Tarmanowskiej uzyskać w komendanturze niemieckiej pozwolenie na ewakuację zakładu „Łomna” i Zakładu Higieny Psychicznej z walczącej Warszawy do Kostowca koło Nadarzyna. Wyprowadziła ponad 200 dzieci oraz wiele osób cywilnych, w tym 26 Żydówek „Łomny”. Od marca do października 1945 znalazła dla zakładu schronienie w Proszewie pod Siedlcami, aby ostatecznie na stałe osiąść z nim w Lubieniu Kujawskim koło Włocławka.

 

 

 

Siostra Tekla jako przełożona zakładu w Łomnie uczestniczyła w zorganizowanej akcji ratowania Żydów, kierowanej we Lwowie przez przełożoną generalną Ludwikę Lisówną (1874-1944) i w Warszawie przez przełożona tej prowincji siostrę Matyldę Getter (1870-1968), oraz Jana Starczewskiego dyrektora Wydziału Opieki Społecznej Zarządu miasta Warszawy. Siostra Matylda Getter wypełniając ewangeliczne słowa Założyciela św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego : „Kto by przyjął jedno takie dziecko, w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mt 18,5) mówiła „ratuję człowieka”.

 

 

 

Do zakładu w Łomnie przewoziła dzieci żydowskie z Wydziału Opieki Społecznej m. st. Warszawy, siostra Blanka Pigłowska. Siostra Tekla Budnowska ukrywała w zakładzie „Łomna” 26 dzieci żydowskich z Warszawy i okolic Lwowa.

 

 

 

W latach wojny, tułaczki, głodu i niedostatku otaczała wychowanki troskliwą opieką, stwarzając im rodzinną atmosferę. Siostra Teresa Reformat, Wikaria Generalna Zgromadzenia w czasie uroczystości 50.rocznicy profesji zakonnej siostry Tekli, we wrześniu 1977,zauważyła : „Jakieś wielkie i trwałe musiały być wartości przekazywane dziewczynkom w Łomnie, skoro one do dzisiaj są mocno związane i z Matką Teklą i z innymi siostrami i z sobą nawzajem i wspominają swój dom z wielką serdecznością, jako coś cudownego, a przecież wiemy już ile przeszły niedoli”.

 

 

 

Od 1976 roku do ostatnich dni życia otrzymywała wiele listów od wychowanek żydowskich z Łomny i Warszawy. W 1984 spotkała się z nimi w Domu Generalnym w Warszawie. Odwiedzały ją także indywidualnie podczas przyjazdów do Polski.

 

 

 

W liście z 26 kwietnia 1976 roku, Janina Dawidowicz z Londynu, w czasie wojny Danuta Markowska, napisała : „Nigdy nie zapomnę, ile wam zawdzięczam (s. T. Budnowskiej i siostrze Zofii Olszewskiej) i nie potrafię odwdzięczyć się za opiekę i ciepło, które mi wtedy Czcigodna Matka okazała”. W jednym z kolejnych listów, datowanym na 24 stycznia 1983 roku stwierdziła : „Moje lata w Zakładzie (Łomna w Warszawie) były ogromnie cenne i zawsze będę Bogu wdzięczna za to, że mnie tam zaprowadził i że właśnie w ten sposób przeżyłam te lata wojenne”. W innym, z kwietnia 1984 roku, wyznaje : „My, dawne wychowanki, zawdzięczamy Matce więcej, niż mogłybyśmy to wyrazić…. Nie zapomnę ogromnej dobroci i poświęcenia w tak ciężkich warunkach”. M. Getter przenosząc Janinę Dawidowicz z Płud do zakładu „Łomna”, w rozmowie telefonicznej z m. Teklą, zapytała : „Czy przyjmie siostra błogosławieństwo Boże”. To był umówiony znak – szyfr zakonny – na oznaczenie dzieckażydowskiego. Na takie pytanie nie było innej odpowiedzi, tylko – „Przyjmuję”.

 

 

 

Inna z wychowanek Lidia Kleinmann, w czasie wojny Maryla Wołoszyńska, mieszkająca w Stanach Zjednoczonych w liście z grudnia 1985 r. pisała : „ Droga i kochana Matko. Minęło wiele lat od czasu, gdy otworzyła Matka swoje gorące serce, aby przygarnąć do niego skazane na śmierć dzieci. Często zastanawiam się, czym zasłużyłam Boga na ten dar życia. Mam jeszcze żywo przed oczami jasny dom w Łomnie, kaplicę z obrazem Świętej Rodziny , naszą salę jadalną z podłogą froterowaną na „wysoki połysk” i okres Bożego Narodzenia – choinki i kolędy, i Siostrę Zofię, Siostrę Blankę i Kochane dobre oczy Siostry Przełożonej”.

 

 

 

Natomiast w liście z 1993 roku, Lidii Kleinemann, adresowanym do Józefiny Wiśniewskiej, innej wychowanki zakładu, czytamy : „Gdy Siostra Blanka przywiozła mnie do Łomny w 1942 roku, miałam 10 lat i paczkę przeżyć, których do dzisiaj nie mogę spokojnie wspominać. Łomna była dla mnie bezpieczną wyspą na głębokim morzu nieszczęść. Dzięki gronu szlachetnych osób, które wyciągnęły pomocną dłoń do mnie i wielu innych, przeżyłam wojnę. Czuję głęboką miłość i wdzięczność dla Matki Tekli, Siostry Zofii i Siostry Blanki za ich opiekę, zrozumienie i dla moich współtowarzyszek w Łomnie, gdyż były wtedy moją rodziną”.

 

 

 

Kapituła Generalna, 27 grudnia 1947 roku, wybrała Ją sekretarką generalną Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi. Jednak jeszcze w czasie Kapituły decyzja została zmieniona i nominowano siostrę Teklę na Przełożoną Prowincji w Brazylii. Powiedziała wówczas : „Skoro trzeba – oto idę”. 20 października 1948 roku na pokładzie polskiego okrętu „Generał Walter” opuściła Ojczyznę. Do Rio de Janeiro w Brazylii przybyła 19 listopada 1948 roku.

 

 

 

Urząd Przełożonej Prowincji pod wezwaniem Dzieciątka Jezus z siedzibą w Kurytybie sprawowała przez trzy kolejne kadencje do końca 1957 roku. Jej energia, zdolności organizatorskie i popieranie inicjatyw sióstr, przyczyniły się do powstania 18 nowych domów zgromadzenia, 8 szkół różnych stopni, 5 szpitali, 2 domów starców, oraz przyjęcia posługi w 2 seminariach duchownych. Podczas jej urzędowania liczba sióstr wzrosła, z 193 do 297. Troszczyła się o uzyskanie przez nie wyższego wykształcenia i dalsze dokształcanie w różnych dziedzinach wiedzy na kursach specjalnych. Wprowadziła oddzielne roczne rekolekcje dla sióstr przełożonych.

 

 

 

Opiekowała się Polonią Brazylijską, dbała o zachowanie tradycji polskich i kultury narodowej, z jednoczesnym zrozumieniem dla potrzeb społeczeństwa ziemi Krzyża Południa. W okresie jej rządów Zgromadzenie oprócz swojej dotychczasowej pracy w szkolnictwie, włączyło się w działalność apostolską przy parafiach.

 

 

 

Po złożeniu urzędu przełożonej prowincjonalnej, 1 stycznia 1958 mianowano Ją wikarią prowincjonalną(zastępcą przełożonej prowincjonalnej). Dwa miesiące później, na sześć kolejnych lat, do 1964 roku, objęła także stanowisko przełożonej w domu centralnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kurytybie. Od 7 kwietnia 1964 pełniła obowiązki mistrzyni nowicjatu(drugiego roku), oraz prowadziła przygotowanie sióstr do przyjęcia profesji wieczystej.

 

 

 

Na Kapitule Generalnej w Warszawie w czerwcu 1966 roku na prośbę delegatek z Brazylii, wśród których była również siostra Tekla Budnowska, podjęto decyzję o podziale stale rozwijającego się dzieła Zgromadzenia w Brazylii, liczącego 60 domów i 395 sióstr, na dwie prowincje. Powierzono jej zadanie zorganizowania nowej, drugiej prowincji pod wezwaniem św. Franciszka z siedzibą w Erechim. Nową prowincję obejmującą dwa stany – Santa Catarina i Rio Grande do Sul, uruchomiła 2 sierpnia 1967 roku. Prowincją kierowała przez pięć lat do maja 1972 roku. Prowincja posiadała wówczas 18 domów, liczyła 100 sióstr i 8 nowicjuszek. Na posługę sióstr składały się praca : w 8 szkołach powszechnych, 2 szkołach powszechnych z gimnazjum, 4 seminariach nauczycielskich, 3 internatach, 1 przedszkolu,6 szpitalach, 1 domu starców, na jednym kursie muzyki, oraz praca apostolska w ośrodkach duszpasterskich przy każdej placówce.

 

 

 

W końcu maja 1972 r., w grupie 13 sióstr delegatek z Brazylii przybyła na Kapitułę Generalną Zgromadzenia. Decyzją Kapituły 7 czerwca 1972 r. wybrana została Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Władzę obejmowała w 115 roku istnienia Rodziny, liczącej 1400 sióstr pracujących w 167 domach zakonnych w 5 prowincjach w Polsce(3) i Brazylii(2).

 

 

 

Obowiązki Przełożonej Generalnej pełniła dwanaście lat do 9 czerwca 1984 roku. Jej służba w Rodzinie Zakonnej, przypadła na trudne czasy komunizmu w Polsce. Były to lata wielu prac i dalekosiężnych przedsięwzięć. Kontynuowała posoborowe dzieło odnowy życia zakonnego rozpoczęte przez jej poprzedniczkę Przełożoną Generalną m. Helenę Kaniak(1960-1972). Kierowała pracami związanymi z redakcją Konstytucji, Statutów i Ceremoniału zakonnego. Organizowała ogólno-zgromadzeniowe spotkania z Przełożonymi Prowincjonalnymi i lokalnymi. Włączyła się w prace przy procesie beatyfikacyjnym Ojca Założyciela Arcybiskupa Z. Sz. Felińskiego. Za jej rządów Zgromadzenie rozwijało się i spełniało wszystkie wymagania stawiane przez Kościół. Przede wszystkim ofiarnie służyła siostrom, poświęcając czas i siły na osobiste, oraz korespondencyjne kontakty z nimi.

 

 

 

Trzykrotnie odbyła wyjazd do Brazylii(1972,1975, 1979). W czasie dziewięciomiesięcznej wizytacji domów brazylijskich(1975-1976, 25 lipca 1979-21 kwietnia 1980), odwiedziła wszystkie domy i placówki prowadzone przez siostry obydwu Prowincji. Przeprowadzała z nim rozmowy. Kontaktowała się z biskupami 16 diecezji brazylijskich i proboszczami parafii, komitetami świeckimi i władzami samorządowymi, na terenie których pracowały siostry.

 

 

 

Jako Przełożona Generalna założyła w 1974 i kilkakrotnie nawiedzała dom zakonny w Rzymie przy via Merlana 126, przy Międzynarodowym Kolegium św. Antoniego, którym zarządzali Franciszkanie – Ordo Fratrum Minorum. Praca sióstr polegała na prowadzeniu kuchni dla wspólnoty Międzynarodowego Kolegium i kuchni dla ubogich miasta Rzymu. Placówka została założona jako oparcie dla prowadzenia na terenie Rzymu sprawy beatyfikacji abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego(2002) i kanonizacji(2009); placówka została zamknieta w 2005 r. Przy sprawie tej od 1984 pracowała w Rzymie siostra Teresa Antonietta Frącek.

 

 

 

Matka Tekla przyjęta została na audiencji przez Ojca św. Pawła VI(7 listopada 1973), i wielokrotnie przez Jana Pawła II. Pielgrzymowała także do Ziemi Świętej(22-30.grudnia 1977).

 

 

 

O wielkości dzieła, którym kierowała najlepiej świadczą dokonania realizowane w poszczególnych latach., np. w 1975 roku Zgromadzenie posiadało trzy Prowincje w Polsce (1067 sióstr i 102 domy) oraz dwie Prowincje w Brazylii (396 sióstr i 70 domów) i jeden dom w Rzymie (7 sióstr). W Polsce siostry pracowały w 56 placówkach parafialnych, w 7 szpitalach, w 4 domach dziecka, w 8 zakładach leczniczo-wychowawczych, w 6 domach dla dzieci głęboko upośledzonych, w 6 domach opieki dla dorosłych i w 7 instytucjach kościelnych. Natomiast w Brazylii zajmowały się przede wszystkim oświatą i wychowaniem, pracowały w 44 szkołach podstawowych, 11 gimnazjach, 5 liceach pedagogicznych i w 1 szkole handlowej. Każda szkoła prowadziła internat dla uczennic, a w Kurytybie i w stolicy Brazylii prowadziły siostry pensjonaty dla studentek. Ponadto posługiwały w 15 szpitalach, 5 azylach dla osób starszych i chorych, 5 seminariach duchownych, 2 żłobkach, 1 sierocińcu i kurii biskupiej. Organizowały różnego rodzaju kursy dokształcające dla młodzieży i dla dorosłych, opiekowały się 40 kościołami, katechizowały w 52 placówkach. Ponadto grono sióstr, na mocy specjalnego pozwolenia, rozdzielało Komunię Św., prowadziło modlitwy pogrzebowe, przewodniczyło w nabożeństwach, odmawiało różaniec i inne modlitwy przez radio; brało czynny udział w Mszach św. transmitowanych przez telewizję.

 

 

 

W dniu 11 grudnia 1977 roku matka Tekla obchodziła w Warszawie, wspólnie z siostrą Reginą Karczyńską, ekonomką prowincji Dzieciątka Jezus w Kurytybie w Brazylii, jubileusz pięćdziesięciolecia ślubów wieczystych. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św. w kaplicy domu generalnego w Warszawie, której przewodniczył ks. bp Bronisław Dąbrowski, reprezentujący ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czasie Mszy św. Jubilatki odnowiły śluby zakonne : „Na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej, dziękując za nieoceniony dar powołania zakonnego, ja Siostra Anna Tekla Budnowska poświęcam się całkowicie umiłowanemu nade wszystko Bogu i ponawiam moje śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, jakie złożyłam w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Maryi przed pięćdziesięciu laty. Całym sercem oddając się mojej Rodzinie zakonnej, pragnę do śmieci służyć Bogu i Kościołowi, dążyć do doskonałej miłości i wiernie naśladować Jezusa Chrystusa; w czym niechaj wspierają mnie Jego Dziewicza Matka, święty Józef i Święty Ojciec Franciszek”.

 

 

 

Następnie odbyła się akademia z referatem siostry Teresy Antonietty Frącek. Specjalnego błogosławieństwa udzielił Ojciec Święty Paweł VI. Życzenia i gratulacje, nadesłali , m.in. : Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski, siostry z Brazylii, siostry z innych zgromadzeń, rodzina – siostra Agnieszki Kabat z Chodzieży, brat Józef z żoną Małgorzatą z Piły, wychowanki Łomny. Cennym darem jubileuszowym były Księgi Pamiątkowe pięciu Prowincji Zgromadzenia, ilustrujące stan aktualny Rodziny Maryi i działalność sióstr w poszczególnych domach w Polsce i w Brazylii.

 

 

 

Po złożeniu urzędu Przełożonej Generalnej(1984) matka Tekla mieszkała nadal w Domu Generalnym w Warszawie przy ul. Żelaznej 97. Przez sześć lat, pełniła obowiązki trzeciej radnej generalnej(1984-1990) uczestnicząc w pracach Zarządu Generalnego, kierującego całym Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Była również specjalną doradczynią w sprawach dotyczących Prowincji Brazylijskich w Kurytybie i Erechim.

 

 

 

Na wniosek uratowanych Żydówek Janiny Dawidowicz i Lidii Kleinmann, za ocalenie 26 dzieci żydowskich w latach okupacji hitlerowskiej uhonorowana została pośmiertnie, 5 września 2016 roku, medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym nadawanym nie-Żydom przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie, od 1963 roku.

 

 

 

Jest pierwszą pilanką i 13301 Polakiem uznanym „Sprawiedliwym wśród Narodów Świata”. Wyróżnienie obejmuje specjalnie wybity medal z jej imieniem i nazwiskiem, dyplom uznania oraz uwiecznienie nazwiska na honorowej tablicy (Ścianie Honoru) w Parku Sprawiedliwych wśród Narodów Świata na Wzgórzu Pamięci w Jerozolimie. Na medalu widnieje pochodzący z Talmudu napis „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”.

 

 

 

Odznaczenie przekazane zostało rodzinie, Janowi Budnowskiemu bratankowi i Krystynie Kabat żonie siostrzeńca Romana, 22 stycznia 2018 roku w Gnieźnie podczas obchodów Dni Judaizmu. 7 lipca 2018 roku, w czasie sympozjum w Regionalnym Centrum Kultury w Pile, Rodzina przekazała medal i dyplom – Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, na ręce Siostry Janiny Kierstan Przełożonej Generalnej.

 

 

 

Siostra Tekla Anna Budnowska od 1919 roku była mieszkanką Chodzieży, a jej ojciec Józef Budnowski pełnił w tym mieście różne funkcje. W 2018 roku Rada Miejska w Chodzieży wydała Oświadczenie nr 9/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w którym wyraża podziw dla Jej bohaterskiej postawy z okazji nadania w 2017 roku tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Natomiast 21 czerwca 2018 roku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży i Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej zorganizowały specjalną konferencję. O „Cioci Annie” i kontaktach z rodziną wypowiadali się Jej krewni, Roman Kabat siostrzeniec i jego żona Krystyna z Chodzieży, oraz Jan Budnowski bratanek i jego żona Łucja z Piły. W serii wydawniczej Biblioteki „Wielcy Chodzieżanie” ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy, niezwykła edytorsko publikacja pt. „Anna Tekla Budnowska”.

 

 

 

7 lipca 2018 w 111 rocznicę urodzin s. Tekli Budnowskiej, w Pile na domu przy ul. 11 listopada 38, odsłonięto tablicę ze szkła hartowanego o wymiarach 40×60 cm, następującej treści : „W tym domu urodziła się 7 lipca 1907 roku Siostra Tekla Anna Budnowska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, Piła 7 lipca 2018 R.” Nieodłącznym elementem tablicy jest portret Siostry. Do ceremoniału miasta weszła także decyzja inicjatorów przedsięwzięcia składania pod tablicą wiązanki pamięci dwa razy do roku : w rocznicę urodzin 7 lipca i w Dzień Niepodległości 11 listopada.

 

 

 

W uroczystościach, odsłonięcia tablicy i sympozjum, udział wzięła rodzina siostry Tekli : bratanek Jan Budnowski i jego żona Łucja, Krystyna Kabat żona siostrzeńca Romana Kabata, oraz ich potomkowie. Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi reprezentowały m.in. : siostra Janina Kierstan Przełożona Generalna, siostra Regina Pobiedziska, Przełozona Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia, oraz siostra dr Teresa Antonietta Frącek historyk i archiwista. Licznie przybyli mieszkańcy Piły i Chodzieży, radni Rady Miasta Piły, członkowie chóru „Halka”, przedstawiciele duchowieństwa, oraz cztery polskie wychowanki siostry Tekli, z których dwie – Krystyna Wojtowicz i Maria Urbaniak przeżyły lata wojny w zakładzie w Łomnie, Regina Wolska dołączyła do nich w Warszawie, a Danuta Dębska w Lubieniu. Jedna z nich Krystyna Wójtowicz powiedziała : „Nigdy nie odczuwałam, że czegoś mnie w życiu zabrakło. Tę miłość, której nie mogli mi dać rodzice(sierota warszawska), otrzymałam od matki Tekli i innych sióstr franciszkanek”. Natomiast Maria Urbaniak stwierdziła „Łomna to był mój dom i szczęśliwe dzieciństwo, mimo wojny”.

 

 

 

Na program sympozjum, którego moderatorem była Maria Bochan, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, złożyły się : wykład Romana Chwaliszewskiego, „Piła miastem Anny Budnowskiej”, oraz prezentacja Marii Bochan i Jana Szwedzińskiego „Siostra Tekla Anna Budnowska. Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”, wystąpienie Janiny Kierstan Przełożonej Generalnej – „Kilka słów o Zgromadzeniu”, wykład i prezentacja siostry dr Teresy Antonietty Frącek pt. „Matka Anna Tekla Budnowska 1907-1994. Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Zasłużona na polu oświatowo-wychowawczym w Polsce i Brazylii”, wspomnienia – rodziny Łucji Budnowskiej i wychowanek : list Romy Pacholskiej, wypowiedzi -Krystyny Wójtowicz, Reginy Wolskiej i Marii Urbaniak. Działalność Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie i rangę odznaczenia „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przedstawiła Beata Stopczyńska z Gminy Żydowskiej w Poznaniu. Dzień 7 lipca 2018 roku zakończyła Msza św. w kościele św. Stanisława Kostki, w intencji Siostry Tekli Anny Budnowskiej, rodziny i darczyńców.

 

 

 

Wyrazem pamięci dla dzieła Siostry Tekl jest także Uchwała Nr LVII/737/18 Rady Miasta Piły nadająca terenowi położonemu w rejonie Bulwarów Chatellerault pomiędzy aleją Jana Pawła II a ul. 11 Listopada, nazwę „ Park na Gwdą im. Tekli Anny Budnowskiej”.

 

 

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. uhonorowana została pośmiertnie, wspólnie z jedenastoma innymi siostrami Zgromadzenia, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznano za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydów podczas II wojny światowej ,oraz za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich.

 

 

 

Była pokorną siostrą, posłuszną woli przełożonych, w pełni wypełniającej charyzmat Zgromadzenia zawarty w Ustawach Założyciela, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Jej mistrzynią życia i pracy była siostra Matylda Getter, przełożona prowincji warszawskiej kierująca akcją ratowania dzieci żydowskich. Matka Getter rozpoznała w niej wielkie zdolności nauczycielskie i organizatorskie. Nazywała ją zdrobniale „Teklunia”.

 

 

 

Jaką była dla wychowanek ? Janina Dawidowicz na kartach biografii „Skrawek nieba” wydanej w 2012 roku, pisze m.in. na s. 356 : „W swoim niewielkim czyściutkim pokoju siostra przełożona odwróciła do mnie swoją pociągłą bladą twarz. Miała masywna brodę, prosty nos i najlepsze, najsmutniejsze szare oczy.- Witaj w naszym domu- powiedziała i objęła mnie. Patrzyłam na nią zdumiona. Siostra przełożona, która nie czeka, by pocałować ją w rękę, lecz sama pierwsza całuje w czoło !” Natomiast na s. 392 notuje : „Była czuła i łagodna, bardzo przystępna, zawsze gotowa poradzić lub pocieszyć i chodziłyśmy do niej w każde niedzielne popołudnie, by kilka minut pogawędzić”.

 

 

 

Łączyły s. Teklę serdeczne związki z rodziną. Odwiedzała najbliższych kiedy pozwoliły jej na to obowiązki. Podczas tych krótki rodzinnych spotkań lubiła spacery wokół jezior chodzieskich. Łucja Budnowska żona bratanka Jana z Piły, tak wspomina : „A my na początku nie wiedzieliśmy, jak się zachować. Habit wytwarza jednak nieco dystansu, a to jeszcze matka generalna… Szybko nas uspokoiła – Jestem ciocią, nie osobistością. Mów mi ciociu Anno”. Kartki też podpisywała „ciocia Anna”. A dla brata(Józefa) z Piły do końca była Andzią. Nie chciała żadnej pompy, żadnego szumu. Ani tworzenia pozorów. I pośmiać się potrafiła.-Chociaż miała w sobie coś takiego. Człowiek od razu wiedział, że ma do czynienia z kimś nietuzinkowym, duchowo wielkim”. Roman Kabat siostrzeniec z Chodzieży zapamiętał „ciocię Annę” jako osobę wrażliwą, słuchającą innych, pytającą o wydarzenia w rodzinie, która nigdy nie wspominała o swoim udziale w ratowaniu dzieci żydowskich w latach drugiej wojny światowej.

 

 

 

Od lat młodzieńczych miała chroniczne bóle głowy. W okresie junioratu przeżyła zatrucie strychniną. Cierpiała na dolegliwości, których lekarze nie potrafili zdiagnozować. Przeszła liczne operacje. Nigdy jednak nie narzekała, zawsze spokojna, poważna, pogodnego usposobienia, z odwagą patrzyła w przyszłość.

 

 

 

Bibliografia

 

 

 

Źródła:

 

Archiwum Główne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie(ARM). Kartoteka personalna : Budnowska Anna Tekla, sygn. Akta Zgromadzenia(AZ) I B ; AZ II 313 Dokumenty personalne – Matka Tekla Anna Budnowska (1907-1994); rękopis M. Fabiola Ruszczyk RM.- Warszawa : 24.10.2018 r., s. 1. Archiwum Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. Księga chrztów : Świadectwo chrztu. Archiwa rodzinne Jana i Łucji Budnowskich, Romana i Krystyny Kabatów. Archiwum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły : korespondencja urzędowa w sprawie tablicy; Umowa darowizny zawarta dnia 6 czerwca 2018 roku w Pile pomiędzy Pawłem Ładzińskim Agencja Opus Studio zwanym dalej „Darczyńcą” a Towarzystwem Miłośników Miasta Piły zwanym dalej „Obdarowanym”; Akt odsłonięcia tablicy poświęconej siostrze Tekli Anny Budnowskiej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi odznaczonej medalem „Sprawiedliwy wśród narodów Świata”[7 lipca 2018]. Oświadczenie nr 9/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uczczenia Anny Tekli Budnowskiej uhonorowanej tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Uchwała Nr LVII/737/18 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie uznania terenu za park gminny i nadania nazwy [Park nad Gwdą im. Tekli Anny Budnowskiej]// Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego.- 2018, poz. 6924. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. o nadaniu orderów//Monitor Polski.-2019, poz. 872. Skrawek ziemi//Skrawek nieba/Janina David. – Warszawa. – Wydawnictwo Magnum, 2012, s.355-356, 370, 385, 390, 392, 396-401, 417-419, 441.

 

 

 

Opracowania:

 

Roman Chwaliszewski//Głos św. Antoniego.-2010,styczeń, s. -7 : il.; Matka Tekla Budnowska//Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945/Ewa Kurek.- Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne.-2017, s. 179-183, 323;Nowa Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi/s. Teresa Frącek//Lud/Tygodnik, Brazylia-Kurytyba/.-1973 :28 marca, s. 7 :il.; Złoty jubileusz profesji zakonnej Matki Tekli Budnowskiej/Władysław Serzysko//Lud.-1977, nr 49 : 4 grudnia, s. 7; Jubileuszowa Msza św. dziękczynna.120 lat pracy zgromadzenia s.s. Rodziny Maryi/Jan Kundzik//Słowo Powszechne.-1977, nr 286 : 23 grudnia, s. 1-2 : il.; Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W 120 rocznicę swego istnienia//Lud.-1978,nr 1 :10 stycznia, s.7; Złoty jubileusz profesji zakonnej M. Tekli Anny Budnowskiej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Franc.[iszkanek] Rodziny Maryi 1927-1977//Biuletyn Informacyjny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Numer dodatkowy.- Warszawa,1978, 89 s. : il.; Zakład naukowo – wychowawczy w Łomnie/s. Teresa Antonietta Frącek RM//Biuletyn Informacyjny Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.- 2018, R. 47, nr 2, s.37-43 ;Anna Tekla Budnowska : Wielcy Chodzieżanie.-Chodzież : Wydawnictwo „Media” Edmund Wolski.-2018, s. 10 : il.; Matka Sprawiedliwa/Karolina Pawłowska//Gość Niedzielny. 2018, nr 5 ; wkładka Gość Koszalińsko -Kołobrzeski, s.IV-V : il. ; Tekla siała spokój/Karolina Pawłowska//https. Koszalin.gosc.pl/doc/4878262; Ratowały choć za to groziła śmierć. O ukrywaniu Żydów, zwłaszcza dzieci, przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w latach II wojny światowej. „Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat, cz.1- cz. 6/siostra Teresa Antonietta Frącek RM//Nasz Dziennik.- 2008, nr 58 : 8-9.03, s.18-19; nr 61 : 12.03, s. 12-13; nr 64 : 15-16.03, s.20-21;nr 67 : 19.03, s. 12-13; nr 72 : 26.03, s.11-12; nr 80 : 4.04, s.10-11; Ratowały…,op. cit//www.radiomaryja.pl : dostęp 14.06.2018 ; Dzieci żydowskie uratowane przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Za to groziła śmierć//www.zakony-zenskie.pl : dostęp 22.06.2018; Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi uratowało ponad 700 Żydów//http://nowahistoria.interia.pl : dostęp 22.06.2018; Otworzyły serca i drzwi. Sprawiedliwe wśród Narodów Świata – siostra Matylda Getter i Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi/s. Teresa Antonietta Frącek RM//Gdy otworzyliśmy drzwi. Spotkania młodzieży ze Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata/Witold Lisowski red.- Warszawa.-2015, s.169-191 : il.; Ratował kto mógł, choć za to groziła śmierć. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi/ s. Teresa Antonietta Frącek RM//Pamięć i nadzieja. – Toruń, 2017, s.59-68; Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Dzieliły się z Żydami chlebem, sercem, schronieniem/ s. Teresa Antonietta Frącek RM//Życie Konsekrowane.-2018, nr 3-4, s.172-192; Matka Matylda Gettem/ s. Teresa Antonietta Frącek RM. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. – 2019, s.45, 49, 65-66; Tu przyszła na świat pierwsza sprawiedliwa…Tekla Anna Budnowska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ma w Pile pamiątkową tablicę/(acz)//Tygodnik Nowy. – 2018, nr 28, s.7 : il.; Siostra Tekla – z miłości potrafiła wskoczyć w ogień ! Anna Budnowska urodziła się w kamienicy przy ul. 11 Listopada/Martin Nowak//Tygodnik Pilski.- 2018, nr 28, s.13 : il. Tu urodziła się matka Tekla/Karolina Pawłowska//Gość Niedzielny. – 2018, nr 28 : wkładka Gość Koszalińsko-Kołobrzeski, s. IV : il.; Będzie Park nad Gwdą im. Tekli Budnowskiej ?/(acz)//Tygodnik Nowy.-2018, nr 34, s. 6:il.; Kurier chodzieski – Kurier chodzieski.22.06.2018//Tvasta.pl/programy.kurier-chodzieski, czas 21:15-27:15; dostęp 6.02.2020; Siostra Tekla/Zbysław Kaczmarek, autor programu//Zapomniane historie.-Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu/TVP 3 Poznań. -2020 : 28.02, czas 15:55. – Wypowiedzi – wychowanek : Reginy Wolskiej i Krystyny Wojtowicz; siostry dr Teresy Antonietty historyka Zgromadzenia; rodziny : Jana Budnowskiego bratanka i jego żony Łucji, Krystyny Kabat żony siostrzeńca Romana; Artura Łazowego z Towarzystwa Miłośników Miasta Piły; sióstr RM : Marii Mikickiej, Marii Masztalerz, Danieli Wiesławy Zemla, Janiny Kierstan; wspomnienia siostry Tekli.

 

 

 

Artur Łazowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA

PL, 64 – 920, Piła, ul.

W. Witosa 26/5

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel.:601970679

www.effata.of.pl

KRS: 0000162787

Nip: 7642095158

Regon: 570764368

 

 

 

rocznica-katastrofy-kolejowej-w-pile   Rocznica katastrofy kolejowej w Pile Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
druga-debata-prezydencka   Zadaj pytanie kandydatom na Prezydenta Piły.  Zapraszamy do udziału w debacie w Pile. Niech nasz wybór będzie świadomy. Poznajcie...
gwda-operacja-czysta-rzeka Gwda - operacja czysta rzeka. Piła 2024. Zapraszamy Mieszkańców Piły do społecznej akcji sprzątania brzegów rzeki Gwdy oraz terenów leśnych...
bronimy-parowozowni-w-pile  Bronimy Parowozowni w Pile! W ostatnich dniach pojawiły się informację, że pilski Okrąglak przejdzie na własność Gminy Piła. Jak poinformowała...
debata-prezydencka-w-pile  Zapraszamy do udziału w przedwyborczej debacie prezydenckiej w Pile.   Społeczna debata prezydencka w Pile odbędzie się w dniu 28 marca...
dolacz-do-akcji-sprzatanie-swiata    Piła, Jezioro Piaszczyste i okoliczne lasy! W dniu 3 marca 2024 roku odbył się Bieg Tropem Wilczym, którego trasa biegła lasami przy...
20-dni-w-mariupolu-w-2-rocznice-agresji-na-ukraine   20 dni w Mariupolu - w 2. rocznicę agresji na Ukrainę Zapraszamy na przedpremierowy pokaz filmu pt. 20 dni w Mariupolu, reż. Mstyslav...
42-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce    Zapraszamy na uroczystości upamiętniające 42 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.   13 grudnia 2023 roku (środa) -...
siec-forum-dialogu  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA przystąpiło do Sieć Forum Dialogu. Sieć osób połączonych głębokim zaangażowaniem we wspólną...
116-rocznicy-urodzin-swietej-pamieci-siostry-anny-tekli-budnowskiej   W imieniu organizatorów i patronów honorowych zapraszamy na uroczystość 116 rocznicy urodzin Świętej Pamięci Siostry Anny Tekli Budnowskiej,...
gdziekolwiek-cie-posla-pojdziesz      "Gdziekolwiek cię poślą, pójdziesz…"   - wystawa poświęcona kapelanom wojskowym ofiarom zbrodni...
siostry-franciszkanki-rodziny-maryi    Mamy zaszczyt zaprosić na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Siostry, […] matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi...
rozliczmy-zbrodnie-wojenne-w-ukrainie   Sprawiedliwość dla ofiar wojny. Rozliczmy zbrodnie wojenne w Ukrainie! Prawnicy walczą o sprawiedliwość.Project Sunflowers.   Zapraszamy...
rezim-lukaszenki   Niezależne związki zawodowe w Białorusi są traktowane przez reżim Łukaszenki jako zagrożenie dla tamtejszej dyktatury. Przed sfałszowanymi...
film-pt-matusia    Zapraszamy na pokaz filmu pt. „Matusia” – fabularyzowany film dokumentalny, produkcji Instytutu Pamięci Narodowej oraz wystawy pt....
podaruj-swiateczna-paczke-osobie-bezdomnej   Podaruj Świąteczną paczkę Osobie bezdomnej. Wigilia Bożego Narodzenia w Pile. Kiedy: 24 grudnia 2022 roku, godz. 12.oo. Gdzie: Piła, plac...
historia-polski-w-formie-rapowanej-niezwykla-plyta-od-stryju   Pochodzący z Piły raper Stryju stworzył nietypową płytę, na której opowiada całą historię Polski… rapując.Historia Polski w formie rapowanej....
wigilia-dla-osob-bezdomnych-i-samotnych-w-pile   Wigilia dla Osób bezdomnych i samotnych w Pile! Zapraszamy do współpracy przy organizacji Wigilii Bożego Narodzenia dla Osób...
agata-urbanska-kalendarza-kurza-chata-na-2023-rok   Pani Agata Urbańska - kalendarza Kurza Chata na 2023 rok. Wykonany z ukłonem w stronę matki natury - drukowany na papierze z odzysku....
historia-zydow-w-pile-wystawa-fotografii  Historia Żydów w Pile – wystawa.   Salezjańska Szkoła im. Jana Pawła II w Pile oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA,...
przemyslowy-chow-zwierzat-a-srodowisko-raport    Przemysłowy chów zwierząt a środowisko Polski Klub Ekologiczny Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszają do...
w-starym-kinie      Zapraszamy na spotkanie pt. „W Starym Kinie”którego gościem będzie dr Stanisław Janicki Prowadzenie: dr Wiesław Kot 29...
wymagania-weterynaryjne-dla-prowadzenia-schronisk-dla-zwierzat Szanowni Państwo!   Zapraszamy na spotkanie z Panem Wojciechem Kurkowskim, pełnomocnikiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Spraw...
chcesz-zostac-dziennikarzem   Chcesz zostać lokalnym dziennikarzem czasopisma EFFATA? Chcesz pisać o ważnych sprawach z naszej okolicy, aktualności, wiadomości, wywiady i...
w-czasach-kiedy-na-wielka-skale-wycina-sie-w-pile-drzewa     W czasach kiedy na wielką skalę wycina się w Pile drzewa, proszę zgłaszać drzewa jako pomnik przyrody - ratujmy drzewa dla przyszłych...
modlitwa-o-dar-pokoju   Zapraszamy Mieszkańców Piły do wspólnej modlitwy o POKÓJ.   Kiedy: 27 lutego 2022, g. 20.oo Miejsce: Piła, Pl. Zwycięstwa, przy pomniku...
nie-dla-likwidacji-centrum-tarczy-w-pile      Pani Maria Kubica Przewodnicząca Rady Miasta Radna   Biuro Rady Miasta Piły pl. Staszica 10, 64-920 Piła e-mail:...
walne-zebranie-stowarzyszenia-inicjatyw-spolecznych-effata-w-pile       KRAJOWY REJESTR SĄDOWYStan na dzień 09.11.2021 godz. 12:42:28Numer KRS: 0000162787 Informacja odpowiadająca odpisowi...
40-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-1981-2021        Śladami stanu wojennego 40. rocznica pamięci o zamordowanych i prześladowanych w stanie...
28-akcja-sprzatanie-swiata-w-pile     Akcja sprzątanie świata w Pile. RAPORT z akcji w liczbach. J   W tym roku posprzątaliśmy okolicę Zalewu koszyckiego oraz...
cztery-pory-milowania-koncert-w-pile   Cztery Pory Miłowania - koncert w Pile! :) Pub ClassicPiła, 17 września 2021, godz. 20.oo Wstęp wolny. Zaprasza Pani Wioletta Lesińska, Pub...
spotkanie-z-pania-maria-staniszewska    Zapraszamy na spotkanie z Panią Marią Staniszewską, Prezeską Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE). Spotkanie odbędzie się w dniu 16...
zakleta-w-kamien   Zapraszamy na promocję książki Zbigniewa Noski, pt. „Zaklęta w kamień".   W imieniu autorów i wydawcy mamy zaszczyt zaprosić Państwa na...
nie-dla-likwidacji-tarczy      Pan Piotr GłowskiPrezydent Miasta PiłyUrząd Miasta PiłyPlac Staszica 10, 64-920 Piłae-mail: prezydent@um.pila.pl   Pani...
historia-zydow-w-pile-wystawa       Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii pt.: Historia Żydów w Pile. „History of the Jewish Community of Schneidemühl - 1641...
nie-zapomnijcie-tamtych-dni   Zapraszamy na pokaz fotografii Ryszarda Janickiego   Nie zapomnijcie tamtych dni   40 rocznica podpisania porozumienia w Gdańsku...
przyjaciele-zwierzat     Program pt. "Przyjaciele Zwierząt w Powiecie Pilskim" Program adresowany jest do mieszkańców Powiatu Pilskiego, którego celem...
problemy-w-schronisku-w-pile   Projekt wstępny – do dyskusji – do zbiorowej pracy – Przyjaciele zwierząt w Pile. Wstępne zbiorcze zestawienie problemów jakie są obecnie w...
bank-karmy-dla-bezdomnych-zwierzat-w-pile   Bank karmy dla bezdomnych zwierząt w Pile.   Projekt non - profit, dotyczący bezpłatnej dystrybucji karmy dla bezdomnych psów i kotów...
warsztaty-fotograficzno-dokumentalne   19 czerwca 2020 Warsztaty fotograficzno-dokumentalne, Piła, lipiec 2020   Zapraszamy do udziału w warsztatach fotograficznych dla...
zapomniane-historie-film-autorstwa-zbyslawa-kaczmarka   Powstał film, zrealizowany przez Pana Zbysława Kaczmarka w TVP3 Poznań o życiu Siostry Anny Budnowskiej urodzonej zakonnicy z...
nie-bedzie-lak-kwietnych-w-pile Nie będzie łąk kwietnych w Pile!   Co z łąkami kwietnymi w Pile? - Pan Piotr Głowski, prezydent Miasta Piły wycofuje się ze wcześniejszych...
pokaz-filmow-z-festiwalu-niepokorni-niezlomni-wykleci     NSZZ „Solidarność” Starostwo Powiatowe w Pile I Liceum Ogólnokształcące w Pile Stowarzyszenia EFFATA   zapraszają na...
140-lat-linii-kolejowej-poznan-pila   140 lat linii kolejowej Poznań - Piła.   Zapraszamy na promocję książki (albumu) pt. 140 lat linii kolejowej Poznań – Piła, autorstwa...
odsloniecie-tablicy-przy-cmentarzu-jenieckim-w-leszkowie     Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA Firma Interlok i Agencja Cameleon zapraszają na...
30-100-pl-30-lat-wolnosci   Piotr Wójcik 30/100_PL. 30 lat wolności   Rodzinna pamięć, indywidualne losy, różnorodne miejsca zamieszkania bohaterów układają się w...
1989-musimy-wygrac   Wystawa fotografii, pt. „1989. Musimy wygrać!”,  Jarosława Macieja Goliszewskiego.   Wystawa „1989. Musimy wygrać!”....
8883-oo-zlotych-dla-angeli-nygi  8883,oo złotych dla ANGELI NYGI :)   Fundacja 1 % Dobra oraz Agencja Reklamy OPUS Pana Pawła Ładzińskiego zebrała kwotę...
laki-kwietne-w-pile   Pan Piotr Głowski Prezydent Miasta Piły Urząd Miasta Piły Plac S. Staszica 10, 64-920 Piła Tel. 67 212 62 10 e-mail:...
historia-zydow-w-ujsciu   Ujski Dom KulturyStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATAZwiązek Gmin Wyznaniowych ŻydowskichBiuro Filii w Poznaniu zapraszają na otwarcie...
dla-angeli-nygi  Galeria 1 % dobra  Zdarzyło się nad Gwdą – dyskretna ulotność krajobrazu.   Kup zdjęcie i pomóż Angeli pokonać chorobę!...
macierzynstwo   Odsłonięcie pomnika pt. „Macierzyństwo – Rodzina”     Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA NSZZ SOLIDARNOŚĆ w...
cmentarz-jeniecki-w-pile Pomóż zbudować nową tablicę informacyjną na cmentarzu jenieckim w Pile-Leszkowie    Prosimy o wsparcie wykonania i zamontowanie nowej...
zdarzylo-sie-nad-gwda  Zdarzyło się nad Gwdą – dyskretna ulotność krajobrazu   Wystawa fotografii Piotra Grzesia i Krzysztofa Tollasa, poświęcona walorom...
dobre-bo-dobre-w-pile-pomoc-dla-angeli-nyga   DOBRE BO DOBRE w Pile J POMOC dla Angeli Nyga J   Zapraszamy na koncert DOBRE BO DOBRE. Kiedy: 30 maja (czwartek) 2019, g. 20.oo Gdzie:...
no-more-chernobyls   No more Chernobyls   Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii oraz promocję książki pt. CZARNOBYL INSTRUKCJE PRZETRWANIA - KATE...
oswiadczenie   Oświadczenie w kwestii Apelu w sprawie obserwacji i rozwiązania VI Pilskiego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – opublikowanego w dniu 27...
znaki-dobra-2019   REGULAMIN KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO ZNAKI DOBRA 2019   1. Organizator    Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie...
pilski-informator-kulturalny-pik   Witamy na stronie internetowego czasopisma pt. Pilski Informator Kulturalny. Pilski Informator Kulturalny dostępny jest pod...
fundacja-1-dobra   Fundacja 1% Dobra to niezależna organizacja typu non-profit.   Misją Fundacji 1% Dobra jest tworzenie szans i możliwości na poprawę życia...
aleksandra-bogdan-tomik-niepodlegla     MOJE WIERSZE   Aleksandra Bogdan z domu Snadna Niepodległa     TOMIK w pliku PDF jest dostępny pod...
52-swiatowy-dzien-pokoju   O podejmowanie zdecydowanych działań na rzecz pokoju zaapelował Ojciec Święty. 1 stycznia 2019 roku 52. Światowy Dzień Pokoju. Jego hasło...
bol-egzystencji           Ból egzystencji Rahma Ali, palestynka z Jerozolimy   Urodziłam się w palestyńskim obozie dla...
1oo-lat-wolnosci Organizatorzy: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Starostwo Powiatowe w Pile Młodzieżowy Dom Kultury w...
stoimy-tutaj-razem-w-celu-zachowania-pamieci-zydow-z-pily  foto: Przemysław Grabiński - Życie Piły     Stoimy tutaj razem w celu zachowania pamięci Żydów z Piły. Nie możemy zmienić...
macierzynstwo-rodzina     W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ w Pile oraz...
sprzatanie-swiata-w-pile   Sprzątanie świata w Pile :) razem z jej inicjatorką Mirą Stanisławską - Meysztowicz :) Zróbmy w Pile porządek! :)   Piła, 8...
80-rocznica-spalenia-synagogi-w-pile     80. rocznica spalenia przez Niemców Synagogi w Pile   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Poznańska Filia Związku Gmin...
wielkopolska-jakiej-nie-znamy    Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w...
list-otwarty-dotyczacy-wycinek-drzew-w-pile List otwarty dotyczący wycinek drzew w PilePiła – sierpień 2018 Szanowni decydenci, wykonawcy, mieszkańcy! Miasto jest delikatnym organizmem, w którym...
od-b-do-a-opowiesc-o-przyrodzie   Wernisaż wystawy fotografii pt. od B do A, opowieść o przyrodzie. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Galeria Spichlerz "Wacek"Stowarzyszenie...
nagroda-publicznosci   „Wielkopolska, jakiej NIE znamy” - konkurs fotograficzny.   Nagroda publiczności! J   Proszę ze wszystkich zamieszczonych zdjęć...
tekla-anna-budnowska   Rodziny Budnowskich i Kabatów Towarzystwo Miłośników Miasta Piły Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zgromadzenie Sióstr...
pani-doktor-dorota-suminska-w-pile   Pani doktor Dorota Sumińska w Pile J   Lekarz weterynarii z wykształcenia, współpracownik Najwyższej Izby Kontroli, z zamiłowania...
noc-muzeow-w-bialosliwiu   Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w ramach I NOCY MUZEÓW zapraszają na promocję książki oraz...
czy-w-nowej-wsi-ujskiej-moze-dzialac-ferma-trzody-chlewnej   Czy w Nowej Wsi Ujskiej może działać ferma trzody chlewnej?   Dzisiaj na zaproszenie Rady Sołeckiej Nowej Wsi Ujskiej oraz Stowarzyszenia...
ferma-trzody-chlewnej Czy w Nowej Wsi Ujskiej może działać ferma trzody chlewnej?   Rada Sołecka Nowej Wsi Ujskiej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
pan-profesor-pawel-spiewak-w-pile     Pan Profesor Paweł Śpiewak w Pile! J   Biblioteka w Pile zaprasza na spotkanie z Panem Profesorem Pawłem...
oswiadczenie-w-sprawie-pana-zenona-jazdzewskiegoeffata... zapamiętajcie dobrze effata.... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i...
schronisko-w-pile Czy współczesne schroniska dla zwierząt spełniają swoją rolę? Czy są azylem dla nieszczęśliwych istot, czy sposobem na biznes? Do jakich czynów może...
pt-1-dobra     pt. 1 % dobra :)     Zapraszamy do udziału w festiwalu pt. 1 % dobra :) Trudno jest wybrać jedną ogranizację lub osobę,...
siostra-anna-budnowska-z-pily   Siostra Anna Tekla Budnowska z Piły ze zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, otrzymała pośmiertnie Medal Sprawiedliwi wśród Narodów...
51-swiatowy-dzien-pokoju   ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA 51. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU – 1 STYCZNIA 2018 R. Danie osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom, migrantom i...
wsa-uchyla-decyzje-prezydenta-pily   Wojewódzki Sąd Administracyjny uchyla decyzję Prezydenta Piły       Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu...
scenariusze-lekcji-dla-nauczycieli   Mariusz Frankowski HISTORIA ŻYDÓW W PILE – SCENARIUSZE LEKCJI DLA NAUCZYCIELI PIŁA 2017/5777 Starszym braciom w wierze poświęcam SPIS...
wernisaz-wystawy-fotografii-pt-bialo-czerwona Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATAoraz Autor Marek Lapiszapraszają na wernisaż wystawy fotografii pt. Biało-czerwona 14 grudnia 2017 r., godz....
spotkanie-z-joanna-i-andrzejem-gwiazdami Region Wielkopolska NSZZ "Solidarność"Parafia rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w PileSalezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w PilePilscy...
dolacz-do-maratonu-pisania-listow-w-pile   DOŁĄCZ DO MARATONU PISANIA LISTÓW w Pile! W tym roku podczas Maratonu będziemy pisać listy w sprawie obrońców i obrończyń praw człowieka z 10...
koncert-charytatywny-dla-miry         Koncert charytatywny dla Miry :) Zapraszamy na koncert charytatywny,   który odbędzie się w SALI MIEJSKIEJ...
jedziemy-do-ksiaznicy-pomorskiej-w-szczecinie   Książka i wystawa pod wspólnym tytułem Historia Żydów w Pile zagości w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w dniu 18 grudnia 2017 roku o godz....
ilona-dworak-cousin-w-pile     Witam!   Proszę o przyjęcie zaproszenia do programu pobytu w Pile pani dr Ilony Dworak Cousin - przewodniczącej Towarzystwa...
spalenia-synagogi-w-pile    Rocznica spalenia przez Niemców Synagogi w Pile Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Grupa Niebanalni Medialni z Zespołu...
wielkopolska-jakiej-nieznamy     „Wielkopolska, jakiej NIEznamy” - konkurs...
happy-olo-pogodna-ballada-o-olku-dobie       Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile Stowarzyszenie Koneserzy...
otwarcie-wystawy-w-poznaniu   Dzisiaj w Rosz Haszana, Nowy Rok 5778, w siedzibie Gminy Żydowskiej w Poznaniu, odbyło się otwarcie wystawy i promocja książki pod wspólnym...
110-rocznica-remontu-pierwszego-parowozu-w-pile   Patronat honorowy: Pan Marcin Porzucek Poseł na Sejm RP Pan Eligiusz Komarowski Starosta Pilski Pani Maria Bochan Towarzystwo Miłośników...
ksiazka-pt-historia-zydow-w-pile  Książka pt. Historia Gminy Żydowskiej z Piły od roku 1641 do Holokaustu/510 stron, twarda okładka, Wydanie I, czerwiec 2017/   Autor:...
historia-zydow-w-pile          Zapraszamy na promocję książki oraz otwarcie wystawy fotografii pod wspólnym tytułem Historia Żydów w...
rabin-polski-w-pile   W imieniu Eligiusza Komarowskiego Starosty Pilskiego oraz Artura Łazowego, prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, zapraszamy na...
chrzescijanski-ksztalt-patriotyzmu   Za niedopuszczalne i bałwochwalcze uznać należy wszelkie próby podnoszenia własnego narodu do rangi absolutu, czy też szukanie chrześcijańskiego...
ochrona-przyrody-w-miescie   Ochrona przyrody w mieście Człowiek wydziera przyrodzie coraz więcej przestrzeni i przystosowuje ją do własnych potrzeb. Zwykle tak modyfikuje...
siedem-aniolow   Festiwal Siedem Aniołów Jarocin 2017    Udostępnij tę stronę na Facebooku    Udostępnij tę stronę na...
finisaz-pokonkursowej-wystawy-fotografii   Zbigniew Hoffman Wojewoda Wielkopolski Eligiusz Komarowski Starosta Pilski Artur Łazowy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
raport-nik    Przedstawiamy prezentację pana Andrzeja Aleksandrowicza - dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu...
jakosc-powietrza      Petycja w sprawie jakości powietrza oraz przygotowania dyrektywy dotyczącej oceny poziomu zapach w środowisku i zarządzania...
bezdomnosci-zwierzat    ZAPROSZENIE na konferencję dotyczącą zapobiegania bezdomności zwierząt oraz sytuacji w schronisku Piła Leszków.   Konferencja...
wystawa-w-szydlowie foto: Krzysztof Bogdanowicz   Dariusz Chrobak Wójt Gminy Szydłowo Grażyna Bednarek  Dyrektor Centrum Upowszechniania Kultury Artur...
jozef-skrzek Koncert Józefa Skrzeka w Pile!   Józef Skrzek dla Kingi Żołędziewskiej, ośmioletniej dziewczynki, która na całym ciele naznaczona jest bliznami...
wystawa-w-wysokiej   Marek Madej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka Czesław Pająk Dyrektor Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Artur Łazowy...
zmiany-w-ksiegowosci Jakie zmiany w księgowości dla NGO w 2017 roku? autor(ka): Krzysztof Śliwiński, współpr. AG, RK  2017-01-09, 03:04   Pod koniec...
swiatowy-dzien-pokoju-2017   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2017 ROKU     Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki...
swiat-chrystusa  „Świat Chrystusa”.   Patrząc na dzieje świata z perspektywy historyka widać jak na dłoni, że uległ on całkowitej zmianie po tym, gdy...
obywatelski-marsz-dla-pokoju   Obywatelski Marsz dla Pokoju Berlin – Aleppo  #CivilMarchForAleppo Manifest Nadszedł czas, aby działać. Nie możemy już dłużej siedzieć...
laureaci-konkursu-pt-sladami-stanu-wojennego   Laureat konkursu pt. „Śladami STANU WOJENNEGO”. 35 Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego, 1981 – 2016. Nagroda – Eligiusza Komarowski,...
skladamy-2648-podpisow        Pan Piotr GłowskiPrezydent Miasta Piły Pan Rafał ZdzierelaPrzewodniczący Rady Miasta URZĄD MIASTA PIŁYPlac...
marek-kaminski-w-pile        Marek Kamiński w Pile? Marek Kamiński, ur. 24 marca 1964 w Gdańsku, – polski polarnik, podróżnik, przedsiębiorca. Jako...
35-rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego  Zapraszamy na otwarcie rocznicowej wystawy pt.: NSZZ „Solidarność” i opozycja demokratyczna w Wielkopolsce 1980–1990, przygotowanej przez...
ojciec-leon-w-pile   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zaprasza na spotkanie z Ojcem Leonem Knabitem OSB   kiedy: 10 listopad 2016 /czwartek/...
miasteczko-krajenskie Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy...
maraton-pisania-listow-w-pile   Maraton Pisania Listów w Pile! - szukamy ochotników do współpracy! :)   kontakt:Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
nie-dla-cyrku-ze-zwierzetami-w-pile   Nie dla cyrku ze zwierzętami w Pile! Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na...
sladami-stanu-wojennego   Śladami STANU WOJENNEGO 35. Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego 1981 - 2016. Konkurs na pracę pisemną i grafikę /malarstwo,...
lobzenica-wystawa-fotografii   Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy...
co-sie-dzieje-rujnuje-w-pile   foto: Barbara Podlecka   Co się dzieje /rujnuje/ w Pile?   Inwestycja pod nazwą: rewitalizacja przestrzeni publicznej w ramach...
jozef-pyrz-prorok "Prorok" Nie żyje , współtwórca polskiego ruchu hipisów W Gawłówku pod Bochnią w wieku 70 lat zmarł Józef Pyrz, współzałożyciel ruchu hipisowskiego w...
w-obronie-zwierzat   Petycja w sprawie złego traktowania zwierząt w schronisku Piła Leszków.   Petycję tę kierujemy do wszystkich osób, którym los zwierząt...
spalarna-odpadow      Czy w Pile planowana jest budowa spalarni odpadów?   Prosimy o udział w konsultacjach społecznych, poprzez wpisy do...
wyrzysk-wystawa-fotografii   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   Wernisaż: 30 wrzesień 2016, g. 17.00...
zbieramy-opinie   Zbieramy opinie na temat działalności pilskiego schroniska dla zwierząt!   Od kilku tygodni wrze na linii władze schroniska dla...
laudato-si   Laudato Si - widowisko plenerowe   Siedem dni stwarzania świata - ŚWIĘTO. Taniec – Światło – Muzyka - Ogień Ponad 70 aktorów....
wystawa-w-bialosliwiu   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   16 sierpnia 2016 /wtorek/, godz....
ujscie-wystawa-fotografii   Zapraszamy na otwarcie pokonkursowej wystawy fotografii Pt.: „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”.   15 lipca 2016 /piątek/, godz....
stan-wojenny-35-rocznica                  35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 1981 –...
zygmunt-selwat    W imieniu Wojewody Wielkopolskiego, Starosty Pilskiego, Towarzystwa Miłośników Miasta Piły oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych...
zaproszenie-na-wystawe   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Eligiusz Komarowski – Starosta Pilski   Zapraszają na otwarcie pokonkursowej wystawy Pt.:...
wyniki-konkursu-pt-powiat-pilski-jakiego-nie-znamy        I wszystko stało się jasne!       31 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji...
adam-wajrak   Ujski Dom Kultury Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA zapraszają na spotkanie z Adamem Wajrakiem, który opowie o swojej najnowszej...
poznanski-czerwiec-56   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu NSZZ Solidarność Oddział w Pile oraz honorowy...
konkurs-fotograficzny-powiat-jakiego-nie „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy” - Konkurs fotograficzny.   Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas...
relacja-z-koncertu-raz-dwa-trzy   6216,20 złotych – taką kwotę uzbierano podczas koncertu zespołu Raz Dwa Trzy, który odbył się w dniu 10 marca 2016 w sali Państwowej Wyższej...
historia-spolecznosci-zydowskiej   Wstęp do: Historia społeczności żydowskiej w Pile - od 1641 roku do Holokaustu Dobre monografie łączą dwie podstawowe cechy. Dają ogólny,...
60-rocznica-poznanskiego-czerwca   W czerwcu będziemy obchodzić 60 rocznicę POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956.   Wystawa prezentowana jest z okazji 60 rocznicy przebiegu...
konkurs-fotograficzny Jeszcze kilka dni i ogłaszamy nowy konkurs fotograficzny pt. „Powiat Pilski, jakiego NIE/znamy”     Celem konkursu jest dzielenie się...
30-rocznica-katastrofy-w-czarnobylu   30 rocznica katastrofy w Czarnobylu Europejski Tydzień dla Przyszłości 30 lat po Czarnobylu i 5 lat po Fukushimie   Zapraszamy 7...
raz-dwa-trzy-koncert     Raz Dwa Trzy     – HOSPICJUM W PILE         Koncert zespołu Raz Dwa Trzy   Koncert...
rachunkowosc-w-ngo Szanowni Państwo! Organizacje Pozarządowe!    W imieniu Błażeja Pardy Posła na Sejm RP oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA,...
swiatowy-dzien-pokoju-2016   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2016 1 STYCZNIA 2016 ROKU Przezwycięż obojętność i zyskaj...
aleksander-doba-polski-podroznik   Aleksander Doba - polski podróżnik, kajakarz i odkrywca Zapraszamy na spotkanie w Pile 15 grudnia 2015, godz. 17.00...
maraton-pisania-listow-2015 Bohaterowie Maratonu Pisania Listów 2015   MARATON PISANIA LISTÓW zbliża się wielkimi krokami. W tym roku odbędzie się w dniach 12/13...
13-grudnia-1981   Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie   NSZZ "Solidarność" Oddział w Pile   Parafia Świętej Rodziny w...
masz-glos-masz-wybor Masz Głos, Masz Wybór Ruszyła społeczna kampania informacyjna przed wyborami parlamentarnymi. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest koalicja...
solidarnosci-z-uchodzcami Akcja społeczna   Są takie chwile, kiedy trzeba głośno i wyraźnie wypowiedzieć swoje zdanie. Powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą....
pan-wypig   Pan Wypig   - Miałem być fotografem. Dogadałem się ze znajomym, że będę się u niego szkolił. Ale postawiłem warunek: tylko nic nie mów...
miasto-podzielone Miasto podzielone Scenariusz filmowy Klaudia Rogowicz Na podstawie książki Petera Simonsteina Cullmana History of the Jewish Community of...
energetyka-obywatelska Energetyka obywatelska. Modelowe rozwiązania prawne promujące obywatelską własność odnawialnych źródeł energii. Energetyka obywatelska to...
120-lat-temu  120 lat Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej 1895-2015       120 lat temu kolejka wąskotorowa wspięła się jarem ze stacji w...
nepal-potrzebuje-naszej-pomocy     3962,64 zł., taką kwotę mieszkańcy Piły zebrali dla nepalczyków, którzy ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi podczas wczorajszego...
rdos-w-poznaniu-w-sprawie-bobra Artur Łazowy - prezesStowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA W związku z Pana wiadomością z 16 kwietnia 2015 r., Regionalny Dyrektor Ochrony...
25-lecie-transformacji W tym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej, pierwszych demokratycznych wyborów do SAMORZĄDU...
cmentarz-zydowski-w-pile Uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego XVII-wieczny Cmentarz Żydowski w Pile, będzie miała miejsce w dniu 2 czerwca (wtorek) o godz. 10.00 w...
jadwiga-maria-staniszkis          Historia idei, jako sposób do zrozumienia RosjiZapraszamy na otwarte spotkanie z panią profesor Jadwigą Marią...
koncert-zespolu-reportaz   Koncert zespołu Reportaż14 kwietnia /wtorek/ 2015 r. godz. 19.25   Klub Muzyczny ScenaPiła, al. Piastów...
najdluzsza-w-europie  Powiat pilski posiada najdłuższą w Europie sieć linii kolejowej o rozstawie 600 mm. Dzisiaj mija 120 lat od pierwszego kursu. W 1890 roku...
25-lecie-samorzadu-lokalnego   W tym roku przypada 25-lecie rozpoczęcia w Polsce transformacji systemowej, pierwszych demokratycznych wyborów do SAMORZĄDU LOKALNEGO. Będąc...
dzien-wody 23 marca 2015 roku zapraszamy do obchodów Dnia Wody   Z tej pięknej okazji nasze miasto odwiedzi Ks. Stanisław Jaromi, prezes Ruchu...
ks-jan-kaczkowski-w-pile     Zapraszamy na otwarte spotkanie z ks. dr Janem Kaczkowskim - prezesem Zarządu Puckiego Hospicjum   Termin: 28 kwietnia 2015...
henryk-palczewski-spotkanie   Zapraszamy na spotkanie z twórcą "ARS"2 - Radio Broadcast Henrykiem Palczewskim 3 lutego /wtorek/ 2015 r. godz. 19.oo Klub Muzyczny Scena,...
swieto-stworzenia-swiata   Rekolekcje naukowo - artystyczne Sacrosongu święta stworzenia świata i człowieka pod patronatem św. Jana Pawła II Łódź,  Kościół...
swiatowy-dzien-pokoju   ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 1 STYCZNIA 2015 ROKU Już nie niewolnicy, lecz bracia 1. Na początku nowego roku,...
swieta-bozego-narodzenia Chwała Bogu, który Dzieckiem do nas przychodzi i pokój ludziom, którzy przyjmują Jego miłość. Radosnych dni świętowania Narodzenia Pańskiego, niosących...
maraton-pisania-listow 270 listów napisali pilanie podczas Maratonu pisania listów Amnesty International.   W Pile w obronie więźniów sumienia i innych osób...
spotkanie-z-jerzym-stepniem Zapraszamy na spotkanie otwarte z panem Jerzym Stępniem   - prezesem Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, sędzią Trybunału...
otwarcie-wystawy-rysunkow-jacka-fedorowicza NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Region Wielkopolska Oddział w Pile Parafia Świętej Rodziny w Pile Instytut Pamięci Narodowej Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych...
masz-glos-masz-wybor-w-pile        W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, zapraszam do uczestnictwa w akcji MASZ GŁOS MASZ WYBÓR, której...
wyniki-raportu-biznes-i-samorzad-wzajemne-relacje   Witam!   W ramach akcji społecznej MASZ GŁOS MASZ WYBÓR, planujemy zorganizować w Pile, debatę i przedstawić wyniki raportu BIZNES I...
historia-gminy-zydowskiej-z-pily   Zapraszamy do współpracy przy wydaniu w polskim tłumaczeniu książki pt. „History of the Jewish Community of Schneidemuhl - 1641 to the...
rocznica-obalenia-muru-berlinskiego  rocznica obalenia MURU BERLIŃSKIEGO Witam!   Planuje organizacje wyjazdu do Berlina, w dniach od 7 do 9 listopada 2014 roku /jeden dzień...
podroz-do-pily-dla-upamietnienia-rodziny-piller Podróż do Piły dla upamiętnienia rodziny Piller „Prawdziwie umarli Ci, którzy zostali zapomniani” Żydowskie przysłowie   Wstęp Książeczka ta...
lancuch-ludzi-stop-odkrywceŁańcuch Ludzi – STOP ODKRYWCE!  23 SIERPNIA OŚMIOKILOMETROWY ŁAŃCUCH LUDZI POŁĄCZY SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W GRABICACH (POLSKA) Z KOŚCIOŁEM W KERKWITZ...
niewinne-oko-nie-istnieje   Wojciech Wilczyk NIEWINNE OKO NIE ISTNIEJE Wernisaż: 25.10.2014 /sobota/ godz. 18.00 miejsce: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w...
kontener-wolnosciKontener Wolności na pilskim deptaku. Wystawa pt. „Polskie Wolności - w rocznicę przemian 1989.   Wystawa odbędzie się w dniach 3/4.08.2014 od...
zapytaj-radnego-co-zrobil-w-twojej-sprawie   zapytaj radnego co zrobił w twojej sprawie http://www.bip.pila.pl/content.php?cms_id=34||menu=p1     Rada...
debata-spoleczna-inicjatywy-razem-1989        Debata społeczna Inicjatywy Razem 1989 – podejmiemy próbę oceny minionego ćwierćwiecza. Zaproszenie do publicznej...
inicjatywa-razem-1989   W związku z przypadającą w 2014 r. 25. rocznicą zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., w imieniu INICJATYWY RAZEM 1989...
otwarcie-wystawy-pila-jakiej-nie-znamy  ZAPRASZAMY na otwarcie wystawy „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz...
wystawa-fotografii-anny-bohdziewicz   Wystawa fotografii Anny Bohdziewicz pt. „1989 – wszystko od nowa”,  – fotografka niezależna z Warszawy, kuratorka wystaw i autorka tekstów...
przeglad-filmow-andrzeja-wajdy   Przegląd filmów Andrzeja Wajdy pt. „DROGI DO WOLNOŚCI”. Każdy seans poprzedzony będzie prelekcją wprowadzającą w tematykę filmu....
drogi-do-wolnosci-inicjatywy-1989W związku z przypadającą w 2014 r. 25. rocznicą zwycięstwa obozu „Solidarności” w wyborach 4 czerwca 1989 r., w imieniu INICJATYWY 1989 oraz...
lightroom-5-obrobka-cyfrowa-fotografiiLightroom 5 – Obróbka cyfrowa fotografii - warsztaty   Piła, 7-8 czerwca 2014   Warsztaty są skierowane nie tylko do osób rozpoczynających...
dolina-noteci-gdy-wisla-krolowa-to-ksiezniczka-notec   W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA, proszę o przyjęcia zaproszenia do współorganizacji Międzynarodowego DNIA ZIEMI w powiecie...
forum-inicjatyw-pozarzadowych-2014 Forum Inicjatyw Pozarządowych Piła, 8 kwiecień /wtorek/ 2014 Piła, sala sesyjna w Starostwie Powiatowym, al. Niepodległości 33/35   Planowany...
piotr-ikonowicz-w-pilePIOTR  IKONOWICZ 12 kwietnia 2014 w Pile - spotkanie otwarte sala widowiskowa, godz. 12.00 PSM, ul. Sikorskiego 33     Kancelaria...
bitwa-pod-grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem  Jana Matejki Zapraszamy do obejrzenia haftowanej repliki obrazu pt. "Bitwa pod Grunwaldem" Jana Matejki. Replika do obejrzenia w...
najlepsza-inicjatywe-spoleczna-za-2013  Czy Wiesz o jakiejś ciekawej inicjatywie społecznej z powiatu pilskiego?   Czy Chcesz, aby dowiedzieli się o niej także inni?   Czy...
pila-jakiej-nie-znamy Foto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA ogłasza Konkurs Fotografii pt.: „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”. kliknij i ściągnij...
konsultacje-spoleczne pan Grzegorz Idziak   Witam Pana!   Uprzejmie proszę o konsultacje Zarządzenie Nr 964(12)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r. w...
another-pink-floyd-w-pile  Another PINK FLOYD oraz B4 Musical Magic zagrają w dniu 30 marca 2014 /niedziela/ o godz. 18.00, bilet: 25pln, Koncert w Pile, Club SEVEN, ul....
filip-springer-wanna-z-kolumnada WANNA Z KOLUMNADĄ reportaż o polskiej przestrzeni Filip Springer   26 luty 2014 rok, g. 18.00 /środa/ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul....
historia-spolecznosci-zydowskiej-w-pile History of the Jewish Community of Schneidemuhl– 1641 to the Holocaust   Historia społeczności żydowskiej w Pile –od 1641 roku do...
nie-zgadzamy-sie-na-uchwalanie-zlego-prawa   Nie zgadzamy się na uchwalanie złego prawa FOR: L. Balcerowicz i J. Stępień wzywają do sprzeciwu wobec uchwalania złego prawa   Szanowni...
maraton-pisania-listow-ai   W niedzielę 8 grudnia 2013 roku w Pile rusza Maraton Pisania Listów Amnesty International.   Akcja rozpocznie się projekcją filmu dokumentalnego...
smierdzacy-problem-odorow W Polsce brak jest uregulowań prawnych dotyczących ODORÓW /smrodów wywołanych głównie działalnością rolno przemysłową/. Od 1993 roku trwają prace...
pussy-riot-modlitwa-punkaPussy Riot w Pile Film dokumentalny, Rosja, Wielka Brytania 2013 Pussy Riot. Modlitwa punka Piła, 8.12.2013, g. 17.00 – Kino KORAL   weź...
parade-psow-w-pile   Parada na czterech i dwóch nogach   Po raz siódmy mieszkańcy Piły mieli okazję uczestniczyć w paradzie psów - imprezie organizowanej z okazji...
nowy-adres-www-effata-of-pl   Mamy nowy adres internetowy   Zapraszamy do zaglądania   www.effata.of.pl                          
camino-de-santiago-to-droga-dla-kazdego    Camino de Santiago to droga dla każdego.   O tyle niezwykła, że każdy przeżywa ją na inny sposób. Warto przejść te kilometry, żeby zrozumieć coś...
slot-art-festival-2013    O slocie dowiedziałam się już zeszłego roku od mojego wuja Piotra. Niestety nie mogłam wtedy jechać z powodu innego wyjazdu w tym samym...
kurs-przewodnikow-po-pile     Stowarzyszenie EFFATA przygotowuje KURS PRZEWODNIKÓW PO PILE. Szukamy osób chętnych do współpracy!   Kurs przewodników miejskich edycja...
przedstawiamy-kolejnych-bohaterow-spolecznej-akcji-500-dobrych-uczynkow-na-urodziny-pily     Kolejne dobre uczynki dla Piły   Przedstawiamy kolejnych bohaterów społecznej akcji „500 dobrych uczynków na urodziny Piły”. Dzieci z Grupy...
konkurs-fotografii-pt-pila-jakiej-nie-znacieFoto Grupa Twórcza przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA ogłasza Konkurs Fotografii pt.: „PIŁA, JAKIEJ NIE/ZNAMY”.   Celem konkursu jest...
wspolnie-na-rzecz-eliminacji-broni-nuklearnej  Jarosław Wałęsa i Jej Wysokość Królowa Jordanii Noor - wspólnie na rzecz eliminacji broni nuklearnej.   W Parlamencie Europejskim odbyła się...
miedzy-niebem-a-ziemia    Galeria PIACHY Foto Grupa Twórcza Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA   oraz Autorka   zapraszają na wystawę fotografii   pt.:...
komunizm-la-belle-epoque  Komunizm – la belle époque     Zapraszamy do obejrzenia wystawy plenerowej pt.: Komunizm – la belle époque. Dekada lat siedemdziesiątych XX...
v-konkurs-ekologiczny Z okazji Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych witamy Państwa na finale V Konkursu ekologicznym pt. „Międzynarodowy Rok Współpracy w Dziedzinie Wody”,...
500-dobrych-uczynkow-pila  500 dobrych uczynków na 500 lat Piły.   Każdy  może zrobić prezent dla naszego Miasta.   500 dobrych uczynków na urodziny Piły, to społeczna...
sluga-bozy-ks-j-popieluszko     Wystawa pt.: Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko (1947-1984)  Wystawa przedstawia życie i działalność duszpasterską ks. Jerzego Popiełuszki, jego...
tsa-koncert     Podczas koncertu charytatywnego pt. TSA dla HOSPICJUM, w dniu 26 stycznia 2013, w Klubie BROWAR w Pile na rzecz budowy pilskiego Hospicjum...
wolny-tybet   Wywieś flagę tybetańską u siebie w domu! Działania z okazji rocznicy tybetańskiego powstania narodowego - propozycje działań, informacje, przydatne...
pt-twarze-bezpieki-1944-1990     W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych oraz Stowarzyszenia...
program-wizyty-rodziny-piller-w-pile       „Dlaczego nie poznać wszystkich?”   Ludzi można dzielić na wiele sposobów. Są introwertycy i ekstrawertycy, szaleńcy i asekuranci, esteci...
forum-inicjatyw-pozarzadowych       Centrum Informacyjno-Doradcze przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Marian Martenka, przewodniczący Rady Powiatu...
cykl-portretow-amazonki   Cykl portretów AMAZONKI 2011 ukazuje Amazonki, które wygrały z rakiem dzięki pomyślnemu leczeniu, którego nieuniknioną częścią są zabiegi amputacji...
empatia   DZIEŃ BEZ FUTRA – DEMONSTRACJA W WARSZAWIE   Zapraszamy na ogólnopolską demonstrację z okazji Dnia Bez Futra zorganizowaną przez Koalicję na...
inicjatywa-tato-net   Zapraszamy do serwisu http://www.tato.net   Biuletyn w formacie tekstowym publikujemy co kilka tygodni i rozsyłamy e-mailem na adresy osób...
dzialania-godne-uwagi         Protokół z Konkursu „Działania godne uwagi” w Pile, sporządzony w dniu 8 listopada 2012       Organizatorem Konkursu jest Centrum...
ekonomia-spoleczna   Zapraszamy do serwisu   www.ekonomiaspoleczna.pl   Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej lektury. Redakcja Portalu...
serwis-edukacji-antykorupcyjnej    zapraszamy na stronie serwisu   www.antykorupcja.edu.pl     Szanowni Państwo,   poniżej przesyłamy przegląd najnowszych informacji, które...
chronmy-klimat      zapraszamy na stronę www.chronmyklimat.pl  O portalu Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku jako projekt Instytutu na...
cyrk-nie-dziekuje   "Gdyby ludzie wiedzieli, co kryje się za kulisami tego kolorowego, cyrkowego świata ze zwierzętami, nigdy więcej nie poszliby do...
czasopismo-effata  Czasopismo EFFATA –pismo wydawane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA. Witamy na stronie internetowego czasopisma EFFATA, poświęconego...

Dodatkowe informacje

Strona powstała dzięki współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. St. Staszica w Pile
Copyright EFFATA (2012)